SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

26. „Sprzątanie Świata –Polska 2019” Wszystkie

Data: 07-10-2019

Nie w trzeci weekend, a 27 września odbyła się tegoroczna akcja „Sprzątania Świata – Polska” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach pod hasłem   "NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!". Tym razem zwrócono uwagę, że  rozwiązaniem problemu odpadów nie jest  coroczna zbiórka śmieci na szkolnych boiskach,  osiedlowych trawnikach, czy wokół jezior, lecz zmiana w codziennym życiu polegająca na robieniu świadomych zakupów, unikaniu odpadów i odpowiednim nimi gospodarowaniu         

Akcję  poprzedził apel zorganizowany  26.09. 2019r. dla klas IV-VIII. Właściwie była  to inscenizowana lekcja ekologii,  na której przypomniano historię, główne cele tegorocznej kampanii. Uczeń klasy VII a Tomasz Olender  wcielił się w postać australijczyka Yana Kiernana pomysłodawcę akcji Clean Up the Word, a Paulina Klimek  zagrała  Mirę Stanisławską-Meysztowicz, która sprowadziła akcję do Polski. Doskonale nauczycielkę zagrała Zuzanna Jankowska.   W inscenizacji wzięli również udział: Karolina Janicka, Hania Rachtan , Zuzia Świtała, Wiktoria Małyszek, Kasia Rumianek, Dominika Szymczuk, Sandra Jaśkielewicz, Mikołaj Arczyński . Z zainteresowaniem uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną ukazującą udział naszej szkoły w kolejnych  edycjach akcji. Na koniec apelu omówiono   organizację akcji w szkole i   zasady bezpieczeństwa podczas sprzątania wyznaczonych terenów.   27 września w sprzątaniu terenów uczestniczyło 206 uczniów. Najmłodsi, czyli klasy drugie i trzecie, sprzątali  ulice położone najbliżej  szkoły.  Klasy piąte sprzątały   ul. Ratuszową, teren nad rzeką Chociel, ul. Sienkiewicza, Robotniczą, teren koło Krzyża Pamięci, park przy ulicy Szpitalnej, okolice dawnego kina, kortu tenisowego i ogrodów działkowych, teren koło Stadionu Miejskiego i ulicę Reja, plac rekreacyjny, park przy ul. Pocztowej i  ul. Traugutta.  Natomiast klasy  VII a i VII b udały się do Porostu i tradycyjnie usuwały śmieci   z brzegów Jeziora Chlewo Wielkie. Na zakończenie sprzątania pracownicy nadleśnictwa Bobolice zorganizowali  ognisko przy którym  pieczono  kiełbaski.   Łącznie, wszyscy uczniowie biorący udział w akcji   zebrali  45 dużych  worków śmieci. Akcji „Sprzątanie Świata”  w Szkole Podstawowej w Bobolicach towarzyszyły również inne działania edukacyjne. Były to zajęcia  dla klasy czwartej przeprowadzone w Izbie Przyrodniczej przez pracownika Nadleśnictwa Bobolice - panią Katarzynę Gołębiewską. Uczniowie dowiedzieli się, jaki negatywny wpływ na mieszkańców, nie tylko lasów, mają śmieci. Ponadto wszystkie klasy I-III wykonały plakaty,  propagujące nieśmiecenie, konieczność segregacji śmieci  i dbania o środowisko. Nauczyciele przeprowadzili tego dnia tematyczne lekcje i wykonano  okolicznościowe gazetki. Akcję dofinansował, jak co roku, Urząd Gminy Bobolice.Organizatorkami akcji w klasach IV-VIII były: pani Cecylia Kula-Tomaszewska  i pani Agnieszka Bartczak  oraz pani Aneta Banaszek w klasach I-III.                                                                                                                      W interesie nas wszystkich jest utrzymanie czystości Ziemi - naszego miejsca życia. Robimy to nie tylko dla nas ale i dla przyszłych pokoleń, aby miały gdzie żyć.

C. Kula-Tomaszewska