SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Artykuł zakończenie roku szkolnego 2019/2020 Wszystkie

Data: 29-06-2020

„I nadszedł ten długo wyczekiwany czas …” 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

 

I nadszedł ten długo wyczekiwany czas radości i wolności. Czas zasłużonego odpoczynku po wielu miesiącach ciężkiej pracy – wakacje! 26 czerwca 2020 r. o  godzinie  9.00 rozpoczęło się zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej  im. H. Sienkiewicza w Bobolicach. 

Było to wyjątkowe i jakże inne pożegnanie się z uczniami klas I-VII i pożegnanie absolwentów klas ósmych, od dotychczas nam znanych i przeżywanych z wielką radością każdego roku.  Tegoroczne zakończenie roku szkolnego nie miało formy uroczystego apelu, nie było uroczystego wprowadzenia sztandaru, wciągnięcia flagi na maszt. Uczniowie nie zaśpiewali  hymnu narodowego ani pieśni szkolnej. Nie było przemówienia dyrektora i zaproszonych gości, po których tradycyjnie następowało wręczenie świadectw z wyróżnieniem i nagród książkowych wyróżniającym się w nauce uczniom. Zmiana formuły związana była z nadal występującym zagrożeniem zarażenia się koronawirusem Covid -19 i przestrzegania zasad rygoru sanitarnego. W tym roku uczniowie każdej klasy podzieleni na dwie grupy spotykali się wyłącznie ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych i innych dostępnych pomieszczeniach szkoły. Wszystkim uczniom, którzy otrzymali promocję lub ukończyli szkołę wychowawcy wręczyli świadectwa, a uczniowie wyróżniający się w nauce oprócz świadectw z wyróżnieniem otrzymali również  nagrodę w postaci Bonu o wartości 40 zł ufundowanego przez Radę Rodziców. Bon uczniowie będą mogli zrealizować w czasie wakacji w Księgarni  Pani Małgorzaty Malczewskiej. Po wręczeniu świadectw wychowawcy klas podziękowali uczniom  za całoroczny trud i wysiłek, a w szczególności za zaangażowanie i ciężką pracę zdalną w trudnych warunkach.  W imieniu dyrektora szkoły oraz swoim życzyli uczniom udanych, słonecznych oraz bezpiecznych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły życząc sobie i uczniom, aby nowy rok szkolny rozpoczął się już w tradycyjnej formie. Po spotkaniu z wychowawcami klas uczniowie rozeszli się do domów na zasłużony odpoczynek.

W  roku szkolnym 2019/ 2020    40 uczniów klas VIII ukończyło szkołę podstawową  w tym  8 z wyróżnieniem. Wśród uczniów klas IV - VII 81 uczniów otrzymało promocję z wyróżnieniem uzyskując średnią ocen 4,75 i więcej oraz wyróżniające lub wzorowe zachowanie. 158 uczniów klas I-III otrzymało promocję, w tym 76 uczniów otrzymało Dyplom Wzorowego Ucznia. 


 


Renata Kowalska