SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Bezpieczna droga do i ze szkoły Wszystkie

Data: 10-10-2018

8 października 2018 r. uczniowie klas I-III uczestniczyli w spotkaniu z sierżantem sztabowym z Komisariatu Policji w Bobolicach panem Piotrem Mikołajczukiem. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z bezpiecznym poruszaniem się po drodze .

Omówione zostały takie tematy jak rozmowa z nieznajomym, właściwe przechodzenie przez pasy, stosowaniem odblasków i odpowiednie  zachowanie przy wsiadaniu i wysiadaniu z autobusów szkolnych.

 Serdecznie dziękuję kierownikowi komisariatu policji w Bobolicach panu Jackowi Wojciechowskiemu za ufundowanie odblasków dla uczniów.

 

Anna Kustrzycka-Broda