SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Bezpieczna droga do i ze szkoły Wszystkie

Data: 07-10-2019

Dnia 27.09.209r. w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach odbyło się spotkanie z policjantami na temat „Bezpiecznej drogi do i ze szkoły”. P. Agnieszka Czarnecka, p. Piotr Mordaka oraz strażnik Straży Miejskiej p. Marek Kowalski przypomnieli dzieciom z klas 1-3 podstawowe wiadomości z zakresu bezpieczeństwa. Podczas przygotowanej prezentacji dzieci mogły utrwalić sobie zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię  oraz  poruszania się w  mieście oraz na wsi. Goście przypomnieli  jak i kiedy używać odblasków, oraz jak zachować się podczas sytuacji niebezpiecznych.  Dodatkowo też, dzieci usłyszały jak zachowywać się, aby zabawa była bezpieczna, a także jak postawę przyjąć podczas spotkania z groźnym psem. Policjanci zwrócili uwagę na niebezpieczne konsekwencje spotkań z nieznajomymi osobami.

 

K. Worońko