SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Bezpiecznie spędzamy ferie zimowe !!! Wszystkie

Data: 12-01-2018

W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach  w piątek 12 stycznia 2018 roku odbyły się apele  dla uczniów  klas I-III i IV –VI  dotyczące bezpiecznych ferii zimowych. Podczas spotkań uczniom przypomniano o zasadach bezpiecznego korzystania z uroków zabaw zimowych. Uczniowie obejrzeli  prezentację,  scenki, wysłuchali wierszy i piosenek zaprezentowanych przez dzieci z klas Ic i IIIa i uczniów z klasy IVb, Va, VIb.

Zaproszeni funkcjonariusze  Straży Miejskiej Pani Agnieszka Nowicka i Pan Marek Kowalski  przypomnieli uczniom, aby ubierali się stosownie do temperatury panującej na dworze. Unikali nawiązywania kontaktów z obcymi ludźmi, szczególnie nie przyjmowali od nich prezentów oraz zachowali szczególną ostrożność, gdy pozostają sami w domu. Funkcjonariusze poinformowali dzieci, aby zimową porą, kiedy zmrok zapada wcześniej, zawsze pamiętali o elementach odblaskowych na odzieży zewnętrznej. W zimowe dni, kiedy widoczność na drodze jest ograniczona, a jezdnia śliska - kierowcy mają ograniczone możliwości manewrowania i zatrzymania pojazdu - piesi muszą o tym pamiętać! Przez jezdnię można przechodzić tylko po uważnym i spokojnym upewnieniu się, że istnieją do tego bezpieczne warunki. Przypomniane zostały numery alarmowe.

Uczniowie mieli możliwość obejrzenia krótkiego filmu ,,Sieciaki” w którym  omówiono  zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z sieci internetowej, podawanie danych, zamieszczania zdjęć, filmów bez zgody osoby w nich występującej. Wyjaśniono znaczenie słowa cyberprzemoc oraz co zrobić i do kogo zwrócić się o pomoc, jeśli doświadczymy cyberprzemocy.

W ferie: odpoczywajmy, bawimy się, ale pamiętajmy o własnym i innych bezpieczeństwie, przestrzegając wymienionych zasad.  Dziękujemy nauczycielom odpowiedzialnym za zrealizowanie tego zadania w ramach realizacji programu ,,Bezpieczna szkoła”: Edycie Sobańskiej, Ewelinie Majewskiej, Cecylii Kuli Tomaszewskiej, Joannie Maszkało, Anicie Jasińskiej,  Izabelli Mirocie, Zofii Mysłek,  Zbigniewowi Rewkowskiemu.

                                                                           Danuta Karwowska

                                                                                   pedagog