SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

BRAWO MY! Wszystkie

Data: 08-01-2019

Już po raz trzeci uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach wzięli udział  w ogólnopolskiej akcji świątecznej "Rodacy Bohaterom", zorganizowanej przez Stowarzyszenie Odra-Niemen. 

 Najważniejszym celem całego projektu jest pamięć o tych, którzy walczyli za wolność  naszej Ojczyzny, a poprzez zbieg różnorodnych losów historycznych pozostali po wschodniej stronie granicy. 

Tym razem nasi uczniowie przygotowali trzy paczki żywnościowe, które powędrują na dawne Kresy. W  akcji wzięli udział uczniowie klasy IVb,  uczniowie klas VIII i uczniowie klas gimnazjalnych. Dziękujemy wszystkim za wsparcie tak szczytnego celu!

Warto pomagać, bo DOBRO POWRACA.

Mariana Susiak