SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Chrońmy zagrożone gatunki Wszystkie

Data: 20-06-2019

Pod takim hasłem, 5 czerwca 2019r.  w Szkole Podstawowej w Bobolicach odbyły się obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska.  Działalność człowieka na Ziemi sprawia, że tysiące gatunków zwierząt wymierają lub są tym zagrożone. Naukowcy szacują,  że co 25 minut znika  z powierzchni  naszej Ziemi jeden gatunek.

 

Taki sam  tytuł miał zorganizowany rodzinny konkurs plastyczny dla klas I-III i IV-VI. Wykonano prace plastyczne i przestrzenne  różnorodnymi technikami. Przedstawiały zagrożone wyginięciem gatunki, głównie zwierząt. Najwięcej prac dotyczyło ochrony pandy wielkiej. Wykonane prace można było podziwiać na wystawie w holu szkoły.

Na uroczystym  apelu przedstawiono  10 zagrożeń dla naszej planety takich jak: zanieczyszczenie powietrza, szkodliwe emisje, odpady, wojny, wycieki, wycinanie lasów, niszczenie bioróżnorodności, roztapiane się lodowców, martwe strefy w morzach, rozrost ludzkości, terroryzm. Uczniowie z klasy VI a i VI b zaprezentowali przedstawienie teatralne pod tytułem „Arka Noego”, którego przesłaniem było, w sposób żartobliwy i humorystyczny,   zwrócenie uwagi na problem tysięcy gatunków  zwierząt wymierających  lub zagrożonych wyginięciem. Akcja przedstawienia dzieje się w biurze podróży „Noe Travel”, gdzie biblijny Noe wraz z sekretarką dokonują selekcji zwierząt, które zabiorą  na bezpieczną wyspę. Swoje argumenty za przyjęciem na statek przedstawiła kraska, panda wielka, słoń afrykański, niepylak Apollo, nosorożec czarny. Natomiast miejsca na arce nie otrzymał lis i bóbr, jako zwierzęta mniej zagrożone.

         Podczas apelu pokazano również krótki film, który przestrzegał przed kupowaniem w czasie zagranicznych podróży, różnych pamiątek  wykonanych ze zwierząt i roślin, które znajdują się na światowej liście zagrożonych gatunków CITES. Na zakończenie apelu wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego. W kategorii klas I-III: I miejsce – Z. Olender (II c), II miejsce -  J.  Jarzyńska (II c), III miejsce – P. Orłowski. Wyróżnienia: K. Tyborczyk (Ib)  i G. Kaczmarczyk i L. Kaczmarczyk (III a). W kategorii klas IV-VI: I miejsce - A. Pachołek (IVb), II miejsce – M. Wojtaszewska (IV c), III miejsce- D. Zając (IVa), IV miejsce- Z. Kudłaczek (V b). Wyróżnienia: F. Wireński (VIb), T. Olender   (VIa), A. Górecka (VIc). W kategorii prace przestrzenne: I miejsce – K. Romanik (VIB), II miejsce - N. Niwińska (IV c), III miejsce -  A. Kurek (IV b). Wyróżnienia: I. Złotowicz (IVb),  N. Badzińska (IVb).                                                  

 Uczniowie wyszli z apelu  przekonani, że   zwierzęta zagrożone wyginięciem to gatunki, które powinniśmy szczególnie chronić. Dbanie o nie   i odpowiednie ich traktowanie to nasz obowiązek. Konkurs, wystawę i apel przygotowała Pani C. Kula-Tomaszewska. Wspaniałą dekorację wykonywały również Pani A. Banaszek, Pani     E. Sobańska i P. Malazdra.

10 czerwca odbył się finał konkursu ekologicznego dla klas VII, VIII i III gimnazjalnych „Potyczki Ekologiczne”.  Wzięły w nim udział trzyosobowe drużyny klas VII a, VIII a  i III c gimnazjum, które  uzyskały w eliminacjach najwięcej punktów. W finale uczniowie mieli do wykonania 10 różnorodnych zadań: rozpoznawali rośliny, segregowali śmieci, rozpoznawali parki narodowe po ich symbolach i wskazywali  ich położenie na mapie Polski, prezentowali wiersz o tematyce ekologicznej i ekoludka wykonanego z surowców wtórnych. Były  kalambury z hasłami i  seria pytań  z zakresu ekologii.  Walka o punkty była zacięta. I miejsce zdobyła drużyna klasy   III c (K. Pietnoczka, J. Kłos, K. Siwakowski), II miejsce – klasa VIII a (W. Krauze, J. Siwczak, M. Niemczura) i III miejsce – klasa VII a (W. Reinert, Z. Ratajczak,   J. Kliś). Wszyscy finaliści otrzymali nagrody. Konkurs prowadziła A. Mielcarek  i   A. Wiśniewska z klasy VIII b. Imprezę przygotowała Pani  M. Krauze i Pani M. Fir-Szugalska. 

W Szkole Podstawowej w Bobolicach podejmuje się różnorodne działania  z zakresu edukacji ekologicznej. Ostatecznym jej celem  jest  ukształtowanie humanistycznej osobowości jednostki, pozwalającej właściwie wartościować otaczający ją świat, przewidywać różnorodne skutki działania człowieka i zdolnej ponosić współodpowiedzialność za stan środowiska.

 Cecylia Kula-Tomaszewska