SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

„Decydujesz –życia nie marnujesz”. Wszystkie

Data: 04-03-2019

Przedstawienie „Decydujesz-życia nie marnujesz ‘’ w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Bobolicach zwyciężyło na szczeblu powiatowym w ramach III Wojewódzkiego Przeglądu Form Artystycznych 2018/2019 w Koszalinie.

Jest to konkurs ,którego organizatorem jest Komenda Policji  oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie. Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych wśród uczniów poprzez popularyzację treści  profilaktycznych z wykorzystaniem artystycznych form wyrazu-inscenizacji teatralnej, śpiewu i tańca.

       28.02.2019 r. w sali Koszalińskiej Biblioteki Publicznej  uczniowie grupy teatralnej I love Bobolice przedstawili inscenizację, w której młody człowiek  XXI wieku musi dokonać wyboru pomiędzy używkami a zdrowym życiem. W konsekwencji wybiera sport, pasje, zainteresowania, co bardzo mocno wybrzmiewa w piosence skomponowanej przez młodych artystów. Reprezentanci naszej szkoły to: Aleksandra Złotowicz, Aleksandra Szczęśniak, Zuzanna Ptak, Julia Kumorowska, Hanna Rachtan, Katarzyna Rumianek, Paulina Klimek, Wiktoria Małyszek, Tamasz Olender, Zuzanna Jankowska, Zuzanna Świtała.

Już w marcu uczniowie SP Bobolice będą reprezentować szkołę na Przeglądzie Wojewódzkim w Szczecinie.

Monika Gołucka

-opiekun grupy teatralnej