SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Dni wolne Wszystkie

Data: 10-06-2020

Szanowni Państwo
1. 12 czerwca jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Nauczyciele w tym dniu nie zadają prac uczniom. Ten dzień został ustalony dniem wolnym uchwałą Rady Pedagogicznej z 12 września 2019 r. w porozumieniu z Radą Rodziców. Życzymy wszystkim udanego wypoczynku.
2. W dniach 16 - 18 czerwca uczniowie klas ósmych przystępują do egzaminu ósmoklasisty. Plan dowozów przekażemy poprzez dziennik. Życzymy wszystkim uczniom "połamania" długopisów podczas pierwszego życiowego sprawdzianu. W tych dniach uczniowie klas I-VII nie mają lekcji. Istnieje możliwość zgłoszenia dziecka do opieki. W tym celu proszę takie potrzeby zgłaszać wychowawcom odpowiednio wcześniej.
3. Obserwując pewne rozluźnienie w przestrzeganiu zasad ustalonych na terenie szkoły dotyczących reżimu sanitarnego prosimy, aby do szkoły przychodzić w maseczkach.

Dyrekcja