SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej im. H. Sieniewicza w Bobolicach 
Gimnazjum w Bobolicach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Gimnazjum w Bobolicach

 

Kodeks Gimnazjalisty
Gimnazjum w Bobolicach


Wewnątrzszkolny System Oceniania dla klas gimnazjalnych
  Gimnazjum w Bobolicach
 


KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ - OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017
  Gimnazjum w Bobolicach


PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W BOBOLICACH
  Gimnazjum w BobolicachSTYPENDIA

Gimnazjum w Bobolicach

PROGRAM ADAPTACYJNY DLA UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH