SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Działalność innowacyjna

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach prowadzona jest następująca działalność innowacyjna:

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zastańmy Przyjaciółmi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Czytam z klasą " Lekturki spod chmurki"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Innowacja pedagogiczna „Razem możemy więcej”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~