SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Dzień Edukacji Narodowej w naszej szkole Wszystkie

Data: 18-10-2018

Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje; drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle, żeby wszystko na czas mogło kwitnąć i owocować. I po tych zostaje piękno naszego świata.

Krystyna Siesicka

 

            O tym, że uczniowie potrafią zaskoczyć przygotowując miłe niespodzianki najlepiej wiedzą nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach. W Dniu Edukacji Narodowej, popularnie znanym jako Dzień Nauczyciela, takich miłych akcentów w szkole było wiele. Uroczyste stroje, symboliczne róże w uczniowskich dłoniach oraz czekoladki sygnalizowały wagę szkolnego święta. Nauczycieli i pracowników obsługi już za progiem witały kolorowe rysunki z życzeniami, a drzwi pokoju nauczycielskiego ozdobił plakat wypełniony po brzegi kwiatami. Samorząd Uczniowski w imieniu całej społeczności szkolnej życzył każdemu pracownikowi zdrowia, radości z wykonywanej pracy oraz entuzjazmu w przekazywaniu wiedzy. Do życzeń dołączono słodki upominek, który wywoływał każdorazowo uśmiech u obdarowywanych i obdarowujących.

Dopełnieniem obchodów tego szczególnego dla nas święta był uroczysty apel przygotowany przez panie Cecylię Kulę – Tomaszewską, Elżbietę Malinowską oraz Joannę Katolik, w którym uczestniczyli m.in. Burmistrz Bobolic – Pani Mieczysława Brzoza, Przewodnicząca Komisji ds. Oświaty, Kultury i Sportu – Pani Zofia Kęcel oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy obsługi. Podczas prezentowanego koncertu życzeń zgromadzeni goście mogli wysłuchać zadedykowanych dla poszczególnych grup wierszy oraz piosenek nawiązujących tematycznie do pełnionych w szkole obowiązków.

Podsumowaniem apelu była przemowa dyrektora szkoły – Pani Renaty Kowalskiej, która na wstępie przypomniała wszystkim zgromadzonym historię utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz rolę oświaty i nauczycieli w dzisiejszym świecie. „Mistrzowie  nauczycielskiego zawodu” – to słowa, które wypowiedziała pani Dyrektor, a które zapadły nauczycielom głęboko w pamięć i utwierdziły w przekonaniu o ważności wykonywanej profesji. Jako ostatnia głos zabrała Burmistrz Bobolic – Mieczysława Brzoza. Pani Burmistrz dziękowała obecnym na uroczystości za starania, za uśmiech i serce włożone w pracę oraz za kierowanie młodymi pokoleniami boboliczan.

Klaudia Strzeszewska