SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

DZIEŃ TOLERANCJI, ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ W NASZEJ SZKOLE Wszystkie

Data: 03-12-2018

,, Wszyscy jesteśmy tacy sami”

 

W tym roku 21 listopada 2018 roku   po raz kolejny  nasza szkoła obchodziła ,,Dzień Tolerancji , życzliwości i Pozdrowień” . Był to dzień wyjątkowy,  pełen uśmiechów, miłych słów, gestów, pozytywnych emocji. Obfitował w różne atrakcje. Na dobry początek każdy uczeń i pracownik szkoły otrzymał „uśmiechniętą buźkę”, którą można było przypiąć do ubrania. W czasie przerw sprzedawane były słodkie wypieki przygotowane przez Samorząd  Uczniowski.  W szkole dominował w tym dniu kolor żółty – kolor optymizmu i radości. Szkoła została udekorowana żółtymi balonami,  gazetką i  plakatami  propagującymi kulturalne, grzeczne zachowanie oraz hasła dot. życzliwości, szacunku, przyjaźni.  Aby dzień ten,  był jeszcze milszy gościliśmy w szkole uczestników i terapeutów ze   Środowiskowego Domu Samopomocy „Odnowa”.  Zaproszeni goście wraz z uczniami naszej szkoły brali udział  w konkrecjach plastycznych. Wspólnie wykonali  łańcuchy tolerancji , które  ozdobiły korytarze naszej szkoły. Natomiast uczennica klasy IIIa  Sandra Oleksy opowiedziała o swoim pobycie na kolonii w Mikorzynie i  wrażeniach ze współredagowania książki ,,Mali odkrywcy” i spotkaniach z ciekawymi ludźmi.  Podczas spotkania goście i uczniowie brali udział w odgadywaniu przysłów związanych z  życzliwością i tolerancją.  Na zakończenie spotkania został wyświetlony film ,,Cyrk motyli”. Wszyscy świetnie się bawili. Widzowie żarliwie dopingowali uczestników poszczególnych konkurencji.  Na koniec spotkania  wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki., a Pani Dyrektor Małgorzata Zieniewicz wręczyła podziękowania  uczestnikom  ŚDS ,,Odnowy”.  Dziękujemy GKRPA w Bobolicach  za wsparcie finansowe. Odpowiedzialnymi za zorganizowanie tego dnia byli nauczyciele: Monika Bartczak, Danuta Karwowska, Ewelina  Santysiak, Monika Pachołek.


 

Danuta Karwowska

pedagog