SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Dzień Wolontariusza w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach Wszystkie

Data: 07-12-2018

W tym roku szkolnym  5 grudnia 2018 roku po raz kolejny obchodziliśmy   „Dzień Wolontariusza”.  Spotkanie to było okazją do podziękowania wszystkim wolontariuszom , którzy poświęcają swój czas  i energię pomagając innym.

Nasz  Szkolny Klub Wolontariusza  realizuje  program autorski  ,,Zostań wolontariuszem - zmieniaj świat i siebie", którego celem jest  rozwijanie wśród uczniów postaw altruistycznych, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych. W  SKW działa  66 wolontariuszy z klas IV-VIII i III gm. Od września uczniowie  aktywnie uczestniczyli  w akcjach: śniadanie daje moc, dar serca – zbiórka na rzecz hospicjum,  wszyscy jesteśmy tacy sami, przygotowali  prace  plastyczne nt. „ Pomagam innym wolontariat mnie nakręca”, które wzbogaciły wiedzę uczniów na temat idei wolontariatu i ozdobiły korytarze szkoły.  Dzień wcześniej wolontariuszy spotkała miła niespodzianka ze strony Pani Burmistrz Mieczysławy Brzozy. Był to wyjazd do kina w Koszalinie na film świąteczny pt. ,,Grinch”. Natomiast w ,, Dniu Wolontariusza” odbyło się spotkanie wolontariuszy i opiekunów  z Panią Dyrektor Renatą Kowalską, która podziękowała uczniom za ich pracę. Wolontariuszom zostały wręczone dyplomy i drobne upominki. Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność, to przede wszystkim ogromna satysfakcja z  pomocy drugiemu człowiekowi.

 

Opiekunowie SKW

Danuta Karwowska

Monika Bartczak