SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Fabryka Kompetencji Kluczowych proj. 8.4 2019/2022

REGULAMIN

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Fabryka Kompetencji Kluczowych”

dla Szkoły Podstawowej

 im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

ul. Szkolna 1  , 76-020 BoboliceFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Fabryka Kompetencji Kluczowych”  - ZAŁĄCZNIK NR 1

WERSJA MONOCHROMATYCZNA

WERSJA W KOLORZE  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Fabryka Kompetencji Kluczowych” - ZAŁĄCZNIK NR 2

POBIERZ DEKLARACJĘOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - ZAŁĄCZNIK 3

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy
wsparcia w ramach Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 
 - ZAŁĄCZNIK 4

Karta praw i obowiązków uczestnika projektu  - ZAŁĄCZNIK 5

HARMONOGRAMYREALIZACJA PROJEKTUUCZĘ SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ I POMIARY GR.2 2020-2021
UCZĘ SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ I POMIARY GR.3 2020-2021


MATEMATYCZNE REWOLUCJE KUCHENNE 2020 - 2021KOLOROWA CHEMIA GR. 3