SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Fabryka Kompetencji Kluczowych proj. 8.4 2019/2021

REGULAMIN

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Fabryka Kompetencji Kluczowych”

dla Szkoły Podstawowej

 im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

ul. Szkolna 1  , 76-020 BoboliceFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Fabryka Kompetencji Kluczowych”  - ZAŁĄCZNIK NR 1

WERSJA MONOCHROMATYCZNA

WERSJA W KOLORZE  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Fabryka Kompetencji Kluczowych” - ZAŁĄCZNIK NR 2

POBIERZ DEKLARACJĘOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - ZAŁĄCZNIK 3

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy
wsparcia w ramach Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 
 - ZAŁĄCZNIK 4

Karta praw i obowiązków uczestnika projektu  - ZAŁĄCZNIK 5

HARMONOGRAMY

CERTYFIKUJ SWÓJ NIEMIECKI
MATGO!
DORADZTWO ZAWODOWE DK
DORADZTWO ZAWODOWE MB
MAŁY PROGRAMISTA
NA ZIELONYCH ŚCIEŻKACH
ŻYCIE TO JEST TEATR
GET KEY
MATEMATYCZNE REWOLUCJE KUCHENNE