SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Fabryka Kompetencji Kluczowych proj. 8.4 2019/2021

REGULAMIN

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Fabryka Kompetencji Kluczowych”

dla Szkoły Podstawowej

 im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

ul. Szkolna 1  , 76-020 Bobolice



FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
„Fabryka Kompetencji Kluczowych”  - ZAŁĄCZNIK NR 1

WERSJA MONOCHROMATYCZNA

WERSJA W KOLORZE  



DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Fabryka Kompetencji Kluczowych” - ZAŁĄCZNIK NR 2

POBIERZ DEKLARACJĘ



OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU - ZAŁĄCZNIK 3

Szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy
wsparcia w ramach Projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych” 
 - ZAŁĄCZNIK 4

Karta praw i obowiązków uczestnika projektu  - ZAŁĄCZNIK 5





HARMONOGRAMY



UCZĘ SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ I POMIARY GR.1 
UCZĘ SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ I POMIARY GR.2 (Trwa nabór)
UCZĘ SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ I POMIARY GR.3 (Trwa nabór)


NA ZIELONYCH ŚCIEŻKACH CK 2020 -2021(Trwa nabór)
NA ZIELONYCH ŚCIEŻKACH 2020-2021(Trwa nabór)
NA ZIELONYCH ŚCIEŻKACH 2020-2021(Trwa nabór)
MATEMATYCZNE REWOLUCJE KUCHENNE 2020 - 2021 (Trwa nabór)


KOLOROWA CHEMIA GR. 2 (Trwa nabór)
KOLOROWA CHEMIA GR. 3 (Trwa nabór)
KOLOROWA CHEMIA GR. 4 (Trwa nabór)



REALIZACJA PROJEKTU

CERTYFIKUJ SWÓJ NIEMIECKI 2020-2021

MATGO!  2019 - 2020

Mat GO! 2020-2021


UCZĘ SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ I POMIARY GR.1 2020-2021
UCZĘ SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ I POMIARY GR.2 2020-2021
UCZĘ SIĘ PRZEZ OBSERWACJĘ I POMIARY GR.3 2020-2021


DORADZTWO ZAWODOWE MB 2020-2021
DORADZTWO ZAWODOWE DK 2020-21
ŻYCIE TO TEATR 2020-2021


MATEMATYCZNE REWOLUCJE KUCHENNE 2020 - 2021


CIEKAWE ZJAWISKA FIZYCZNE GR.1
CIEKAWE ZJAWISKA FIZYCZNE GR.2