SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Gminne Centrum Kariery

Gminne Centrum Kariery

Założenia organizacji pracy doradcy zawodowego w Szkołach Podstawowych
Gminy Bobolice  w zakresie orientacji zawodowej


 Działalność zreformowanej szkoły w zakresie orientacji zawodowej została podzielona w zależności od wieku uczniów na określone etap. Biorąc pod uwagę wiek uczniów oraz ich naturalną aktywność poznawczą, jak również realizowane treści programowe na poszczególnych przedmiotach opracowano szkolny program orientacji zawodowej, który jest integralną częścią Programu Wychowawczo- Profilaktycznego.

Program zakłada, że przygotowanie ucznia do wyboru zawodu, kierunku kształcenia i funkcjonowania na rynku pracy realizowane jest przez całe osiem lat nauki w szkole. Proponowane treści opracowane zostały na podstawie czynników trafnego wyboru zawodu  i obejmują dwa moduły:

Moduł I –  Uczeń poznaje siebie  i świat zawodów -  klasa  VII -10 godzin

Moduł II – Uczeń poznaje zawody i ścieżki kształcenia klasa VIII -10 godzin

Przyjmuje  się, że treści z zakresu orientacji zawodowej realizowane będą również na wszystkich lekcjach przedmiotowych,  zajęciach opiekuńczych i wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych  a każdy nauczyciel  będzie sygnalizował uczniom jakie zwody i specjalności łączą się z prezentowanymi treściami.

W szkole zatrudniony jest szkolny doradca zawodowy.
Wśród metod programu stosuje się : pogadankę,  wykład informacyjny, opis, prelekcję, objaśnienie, dyskusję, inscenizację,  burzę  mózgów,  metaplan, film, wycieczkę, metodę przewodniego tekstu,  metodę  projektów. Wśród form pracy  proponuje się pracę indywidualną, zespołową, grupową jak i z całą klasą. Prowadzone są również zajęcia w formie warsztatów. W celu pełnego i podmiotowego uczestniczenia uczniów w  zajęciach  stosuje się  metody aktywizujące. Do wykorzystania są również informacje w Internecie, programy multimedialne.

W realizacji działań służących osiągnięciu celów przyjętych w programie duży nacisk kładzie się na rolę rodziców którzy posiadają  ogromną siłę oddziaływania na osobowość młodego człowieka, a ich rola jest szczególnie widoczna w ważnych jego momentach  życia.  W wyniku współpracy szkoły z rodzicami w zakresie pomocy uczniom w planowaniu kariery zawodowej i  szkolnej będą oni potrafili wspierać dziecko w poszukiwaniu własnej drogi zawodowej, skutecznie motywować, uczyć samodzielności, wzmacniać i utwierdzać w trafnym wyborze zawodu i szkoły średniej.

  

 

Doradca zawodowy

Godziny pracy – sala 207

 

Wtorek                   11.50 – 14.30

Czwartek                   8.55 – 13.35

  Piątek                    10.55 – 14.30


II Wojewódzki Konkurs dla dzieci i młodzieży pod hasłem: Mój zawód - Moja przyszłość


   
Dokumenty do pobrania:


Szkolny Program Orientacji Zawodowej dla SP


Gimnazjum w Bobolicach


 

 

Pomaga wybrać mojemu dziecku zawód i szkołę ponadpodstawową.

Gimnazjum w Bobolicach
KOWEZiU - gorąco polecam tę stronę uczniom i rodzicom

 


 

Rekrutacja - szkoły ponadpodstawowe

 Plakat promocyjny V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie
SKŁADANIE PODAŃ DO SZKÓŁ SPOZA KOSZALINA

Podanie do Zespołu Szkół Nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku

Podanie do liceum ZSP Tychowo

Podanie do szkoły branżowej  1 stopnia ZSP Tychowo

Podanie ZS nr 7 Biały Bór

Podanie do ZSCKR w BoniniePodanie do ZS w Gościnie

Podanie do ZST w Szczecinku

Podanie do ZS Nr 6 w Szczecinku

Podanie do ZS Nr 2 w Szczecinku


Podanie do ZSM w Darłowie
 


 
   

PROMOCJA - SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 2020

  

ZS Nr 7 w Białym Borze  kliknij na link

ZSP Tychowo   kliknij na link

ZSP Tychowo 2   kliknij na link

Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie  kliknij na link


Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie 2   kliknij na link

Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie   kliknij na link


Z
espół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie 2   kliknij na link

Zespół Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie 3   kliknij na link

Computer College w Koszalinie   kliknij na link


ZS nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku kliknij na link

 

Losy absolwentów


 

Wiadomości medialne  o GCK:

Moje Miasto Bobolice z dnia 16 listopada 2017 r. - telewizja GAWEX Szczecinek

"Mój zawód - moja przyszłość" - otwarcie Gminnego Centrum Kariery - BWS październik 2017

Wywiad z doradcą zawodowym SP p. Anną Kuropatnicką - BWS listopad 2017

Konkurs "Mój zawód - moja przyszłość" - film o konkursie w TV Max


 

Artykuły GCK na stronie:


„PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE” – Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019

V TARGI EDUKACYJNO - ZAWODOWE 2019

Możesz zostać kimkolwiek zechcesz...

Trening z profesjonalistami

Wyjątkowe lekcje

Integracja Ty i Ja

Otwarcie Gminnego Centrum Kariery

Gość z Anglii

Wizerunek jest ważny

„Odkryj swój talent” zajęcia z przedszkolakami

Spotkanie delegacji uczniów klas II z kierownikiem referatu PUP- p. Andrzejem Kaczanowiczem 20.11.2017r.

Zajęcia o pracy w bibliotece - czemu nie!

Kompetencje - jakie ?

Przyrodnicy z wizytą w bobolickim nadleśnictwie

Spotkanie z lotnikiem – nawigatorem statku powietrznego ppor.  Przemysławem Malczewskim

Fryzjer to jest to!

Minitargi edukacyjno - zawodowe 2018

Współpraca popłaca

Rodzice- opowiadają o swojej pracy

Wycieczka zawodoznawcza do ZST w Szczecinku