SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 Wszystkie

Data: 06-09-2019

Czas beztroskiego, słonecznego  wypoczynku się skończył i nadeszła chwila powrotu uczniów i nauczycieli do szkoły,  aby podjąć trud wypełniania swoich obowiązków.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbyło się 02 września 2019r. o godzinie 9.15. Wszystkich przybyłych przywitał  p. Z. Rewkowski , po czym  został wprowadzony sztandar szkoły podstawowej  i  wspólnie zaśpiewano  hymn państwowy oraz pieśń szkoły.           

Następnie głos zabrała Burmistrz Bobolic  p. Mieczysława Brzoza , która serdecznie powitała zgromadzonych  uczniów,  rodziców i grono pedagogiczne.   W swoim wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na zmiany jakie zaszły w naszej szkole. Stanowisko dyrektora objął pan Dariusz Michalak, a stanowisko wicedyrektora objęła pani Grażyna Jankowska, którą powitaliśmy również w naszej szkole jako nowego pracownika . Pani burmistrz wspomniała  także o tak ważnym wydarzeniu  jakim jest w tym roku  osiemdziesiąta  rocznica wybuchu II wojny światowej. Kończąc,  życzyła całej społeczności szkolnej dużo energii i optymizmu  na  kolejny rok szkolny.

W dalszej części uroczystości głos zabrał pan dyrektor Dariusz Michalak . Przywitał w naszej społeczności pierwszaków i przedstawił ich wychowawców. Omówił kilka spraw technicznych dotyczących organizacji roku szkolnego.

I… nadszedł ten moment….

Uczniowie rozeszli się ze swoimi wychowawcami do klas, by się przywitać i otrzymać wskazówki do działań w następnych dniach.

Życzymy  wszystkim uczniom chęci do nauki, wytrwałości, a pracownikom szkoły dużo zdrowia, uśmiechu i cierpliwości w nowym roku szkolnym.

Powodzenia

Joanna Maszkało