SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Innowacje pedagogiczne

W roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach prowadzone są następujące innowacje pedagogiczne:

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Innowacja pedagogiczna „I Ty możesz czytać dzieciom”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Innowacja pedagogiczna „Razem możemy więcej”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~