SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Jedna Ziemia Wszystkie

Data: 21-06-2022

„Only One Earth — Jedna Ziemia” to hasło przewodnie tegorocznego Światowego Dnia Ochrony Środowiska, który obchodzony jest od 49. lat - 5 czerwca. W szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach obchodzono go 15 czerwca. Na uroczysty apel, przybyli zaproszeni goście: Pani Aleksandra Liszewska – przewodnicząca Zarządu Oddziału   Ligi Ochrony Przyrody w Bobolicach.                  

Z  Nadleśnictwa Bobolice: inżynier nadzoru  - Pan Janusza Koczkodaj,  edukatorka -  Pani Magda  Siatkowska, leśniczy Leśnictwa Kurowo - Pan Paweł Reinert.  Uroczystość  prowadziły uczennice klasy 7 c Maja Kulka i Natalia Niwińska. Przypomniały one historię utworzenia tego święta, główne cele i założenia. Następnie uczestnicy apelu obejrzeli krótki film, który w sugestywny sposób pokazywał zagrożenia dla naszej planety.                  

Organizatorki apelu Pani Anna Malazdra i Pani Cecylia Kula- Tomaszewska założyły, że w tym roku, podczas tego święta, zwrócą uwagę uczniów na walory przyrodnicze ziemi bobolickiej i będą popularyzować wiedzę na temat utworzonego  nie tak dawno rezerwatu „Łąki Bobolickie”.  Pani Magda Siatkowska przedstawiła prezentację,   omówiła formy ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Bobolice i historię utworzenia rezerwatu. Nikola Badzińska i Zuzanna Czarnecka, uczennice klasy 7 b, recytowały wiersz pt.  „Skarby rezerwatu Łąki Bobolickie”,  którego autorem jest Pan Janusz Koczkodaj. Malowany słowami  wiersza obraz rezerwatu uzupełniał film nakręcony przez Pana Pawła Reinerta.

O walorach przyrodniczych rezerwatu ale i zagrożeniach dla tego obszaru mówiła inscenizacja „Bajeczna dolina”, którą na tę okazję napisał Pan Janusz Koczkodaj. Uczennice: Maja Gontarek (4a), Lana Ogrodniczak (4a), Patrycja Czarna (4c), Julka Pawłowska (4c) oraz uczniowie: Jakub Urbaniec (4b), Piotr Orłowski (4c), Karol Tyborczyk (4b) i Dominik Demczur (4a) wcielili się w postacie roślin : trzęślicy, kostrzewy, tymotki, listery, pełnika, rdesta, kuklika i reigrasa. Oryginalne stroje postaci wykonała Pani Małgorzata Michalak.    Inscenizację uświetniły piosenki zaprezentowane  przez uczniów klas pierwszych, przygotowane pod kierunkiem Pani Jolanty Turkowskiej, Pani Małgorzaty Dziubak i Pani Anny Malazdry. Inscenizacja odbywała się na tle dekoracji przedstawiającej dolinę,  do wykonania której przyczyniła się w dużym stopniu Pani Edyta Sobańska.  Na zakończenie apelu Pani Aleksandra Liszewska wręczyła legitymacje nowym członkom Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody oraz rozdany zostały folder opisujący rezerwat „Łąki Bobolickie” przygotowany przez Towarzystwo Ekologiczno-Kulturalne w Bobolicach.

 Do obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska może przyłączyć się każdy, i każdego dnia. Wystarczy samemu podjąć działania, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska naturalnego, na przykład oszczędzając prąd i wodę, segregując śmieci  sadząc drzewa czy korzystając  z roweru zamiast samochodu. A to co natura dała  nam  cennego,  powinniśmy chronić i zachować dla przyszłych pokoleń.

                                                                           Anna Malazdra,

                                                                    Cecylia Kula-TomaszewskaZAPRASZAMY DO GALERII