SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Klasy sportowe

Dokumenty:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY SPORTOWEJ PODSTAWOWEJ IM. H. SIENKIEWICZA W BOBOLICACH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 ORAZ ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~