SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Komunikat dla rodziców uczniów spoza obwodu SP w Bobolicach Wszystkie

Data: 26-08-2019

W związku ze zmianą obwodów szkół po likwidacji gimnazjum informuję, że na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Bobolicach,

do bezpłatnych dowozów uprawnieni są uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bobolicach.  Uczniowie z obwodu  Szkoły Podstawowej w Kurowie również mają bezpłatne dowozy do Bobolic w związku z planowanym wygaszeniem tej szkoły w roku szkolnym 2020-2021.

Uczniowie, którzy uczęszczają do szkoły w Bobolicach, a są z innych obwodów niż wymienione, będą musieli sami wykupić bilety miesięczne u przewoźnika.

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bobolice od dnia 1 września 2019 r. <-- kliknij="" za="" cznik="" a="">

Dariusz Michalak