SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY Wszystkie

Data: 26-04-2019

 

Od dnia 29.04.2019 zapraszam wszystkich uczniów do szkoły na lekcje, które będą odbywały się zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Wszystkie kursy autobusów szkolnych również będą odbywały się zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

                                                                            

   Renata Kowalska - dyrektor szkoły