SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Komunikat Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w sprawie wyników egzaminów ósmoklasisty Wszystkie

Data: 27-07-2020

Szanowni Rodzice,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że dyrektor szkoły macierzystej przekazuje zdającym dane do logowania w serwisie ZIU, które zawierają informacje o loginie, haśle, kodzie ucznia, dacie wydruku oraz adresie serwisu ZIU.

Wyniki będą dostępne w dniu 31 lipca br. od godziny 10:00 po zalogowaniu się na stronie internetowej: www.wyniki.edu.pl.

O terminie odbioru zaświadczeń Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach poinformuje w oddzielnym komunikacie.

Loginy i hasła do informacji o indywidualnych wynikach na platformie  www.wyniki.edu.pl  zostały przekazane uczniom klas ósmych przez wychowawców przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

Dariusz Michalak