SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Konkurs Języka Polskiego Wszystkie

Data: 12-04-2021

Co roku odbywają się konkursy przedmiotowe  organizowane przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Uczniowie muszą wykazać się dużą wiedzą na każdym etapie. Wykracza ona poza postawę programową szkoły podstawowej. Mimo to na laureata etapu wojewódzkiego czeka niezwykła nagroda- zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu. 

W obecnym roku szkolnym Antek Szymański spróbował swoich sił min. w Konkursie  Języka Polskiego. Choć jest dopiero w klasie siódmej i było to I półrocze roku szkolnego musiał w przyspieszonym tempie zgłębić wiedzę z zakresu ostatnich klas podstawówki oraz poszerzyć dodatkowo o wymagania konkursowe. Antek włożył w przygotowania sporo wysiłku i pracy samodzielnej oraz pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego. Omówione zostały wszystkie lektury oraz podstawowe formy wypowiedzi. 

W rezultacie zwyciężył w etapie szkolnym, dostał się do etapu powiatowego, a następnie do wojewódzkiego. Jednak nie został laureatem. Myślę, że wiedza i umiejętności zdobyte podczas przygotowań pozwolą mu w przyszłym roku zdobyć upragniony sukces również z języka polskiego. Należy zauważyć, że Antek posiada rozległą wiedzę z różnych dziedzin życia, jest oczytany, chętny do pracy i zdeterminowany w działaniu, co wróży mu sukcesy w przyszłości.


 

Joanna Katolik