SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

KONKURS NA DZIERŻAWĘ SKLEPIKU SZKOLNEGO

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

ogłasza pisemny konkurs na dzierżawę pomieszczenia o powierzchni 30 m2

z przeznaczeniem na sklepik szkolny.

 

 1. Położenie: ul. Głowackiego 7b-c, 76-020 Bobolice
 2. Okres dzierżawy: 01.09.2022 r. –  30.06.2025 r.
 3. Cena wywoławcza za dzierżawę wynosi miesięcznie 750,00 zł netto.
 4. Cena czynszu  zawiera opłaty z tytułu eksploatacji przedmiotu dzierżawy (woda i ścieki, wywóz nieczystości, energia elektryczna oraz ogrzewanie).
 5. Cena czynszu nie obejmuje podatku od nieruchomości.
 6. Po wynajęciu od Szkoły w/w pomieszczenia oferent zobowiązany będzie do prowadzenia sklepiku szkolnego na następujących zasadach:
  1. prowadzenie działalności zgodnie z przepisami bhp, ppoż., Sanepidu,
  2. wyposażenie sklepiku w niezbędny sprzęt i meble,
  3. utrzymanie czystości i porządku na terenie sklepiku oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
  4. konsultowanie z Dyrektorem Szkoły oferowanego asortymentu. Oferowany asortyment powinien obejmować produkty spożywcze zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane
   w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z dnia 1 sierpnia 2016 r. poz.1154),
  5. w asortymencie sklepiku mogą znaleźć się artykuły szkolne np. zeszyty, długopisy, ołówki, gumki, itp.
  6. zakaz sprzedawania artykułów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych, łatwopalnych itp.

 

Szczegółowych inf. w sprawie konkursu udziela pracownik hali pod nr tel. 94 318 77 98.

 

Regulamin konkursu, wzór oferty i umowy jest dostępny w Kasie Hali  oraz na stronie internetowej szkoły: http://gimnazjum.bobolice.pl/konkurs-na-dzierzawe-sklepiku-szkolnego/4/74/

REGULAMIN

Załącznik nr 1 do Regulaminu - formularz oferty


Załączniki do formularza oferty

Załącznik nr 1 Oświadczenie Oferenta o rozpoczęciu prowadzenia działalności

Załącznik nr 2 Oświadczenie Oferenta o niezaleganiu z opłatami

Załącznik nr 3 Oświadczenie o niekaralności

Załącznik nr 4 Oświadczenie Oferenta o dokonaniu wizji lokalnej

Załącznik nr 5 Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu z regulaminem konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu - umowa dzierżawy

Załącznik do umowy - wyposażenie pomieszczenia