SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

List Ministra Edukacji Wszystkie

Data: 24-06-2020

List p. Dariusza Piontkowskiego Ministra Edukacji Narodowej skierowany do uczniów, rodziców i nauczyczycieli w związku z zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020. 


Dariusz Michalak