SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Lista dzieci zakwalifikowanych do klasy I Wszystkie

Data: 30-03-2020

W dniu 26.03.2020 r. zebrała się Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora nr 1 z dnia 17 lutego 2020 r. w celu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas I Szkoły Podstawowej  im. H. Sienkiewicza  w Bobolicach  na rok szkolny 2020/2021.

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej  im. H.Sienkiewicza w Bobolicach  w sprawie rekrutacji dzieci do kl. I dostępny jest TUTAJ (kliknij na napis)


Dariusz Michalak