SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Losy absolwentów szkoły

Na podstawie informacji zebranych na przestrzeni lat, przygotowano wykres przedstawiający preferowane szkoły ponadgimnazjalne przez uczniów naszej szkoły. 

 

Na podstawie najnowszych zebranych danych nasi absolwenci z poszczególnych roczników wybrali dla siebie następujące szkoły ponadgimnazjalne: