Gimnazjum im. Agaty Mróz - Olszewskiej w Bobolicach

Losy absolwentów szkoły

Na podstawie najnowszych zebranych danych nasi absolwenci z poszczególnych roczników wybrali dla siebie następujące szkoły ponadgimnazjalne: