SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny " Z kulturą mi do twarzy " Wszystkie

Data: 14-06-2022

W trakcie roku szkolnego 2021/2022 dzieci z klas drugich brały udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym " Z kulturą mi do twarzy ". Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej , które obejmują wspomaganie wychowawczej roli rodziny, wychowanie do wartości, zaangażowanie społeczne, edukację patriotyczną, poznawanie polskiej kultury. Główne cele projektu to wprowadzenie uczniów w świat wartości, współpracy, patriotyzmu i szacunku do tradycji oraz budowanie relacji społecznych , sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Udział w projekcie polegał na wykonaniu przez klasę pięciu wybranych zadań z czterech modułów. Realizowane przez nas zadania to np. " Śladami przeszłości" ( wizyta w muzeum ) , " Mistrzowie pędzla " ( zapoznanie z dziełami wybitnych malarzy } , " Świętowanie Dnia Teatru ( przygotowanie dla innych grup inscenizacji ) , " Z kulturą przy stole " ( wykonanie sałatki ) , " Do hymnu ( czynności związane z obchodami świąt państwowych ).

 

Edyta Sobańska, Aneta Banaszek


ZAPRASZAMY DO GALERII