SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

„Mistrz mądra głowa” w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach Wszystkie

Data: 22-10-2018

Na początku września grupa nieformalna składającą się z nauczycielek nauczania zintegrowanego Małgorzaty Dziubak, Anny Malazdry i Jolanty Turkowskiej pod opieką Haliny Michalak ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach rozpoczęła realizację projektu pt. „Mistrz - mądra głowa - I Szkolny Turniej Gier Planszowych dla klas I” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 Na początek zostały zakupione gry planszowe, m. in. spadające cegły, pamięć litery, domino, chińczyk, warcaby, kuferek bystre oko, tangram, Quizy. W ramach projektu uczniowie na zajęciach poznają zasady gier, uczą się współzawodnictwa, kreatywnego myślenia, rozmawiają, obserwują ruchy innych graczy i układają strategię swojej gry.

Uczniowie grają na dywanie lub przy stolikach. Zabawie towarzyszą emocje zarówno w czasie rozgrywki, jak i w momencie, kiedy gra się kończy i jeden z uczestników wygrywa.

W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki oraz budowanie podstawowych intuicji matematycznych. Granie z uczniami w gry planszowe pozwala im na poznanie siebie nawzajem w bezpiecznej sytuacji, a jednocześnie umożliwia nauczycielom obserwację zachowań dzieci, funkcjonowania w różnych zespołach, przestrzegania reguł i zasad.

Podsumowaniem cyklu zajęć Klubu Gier Planszowych będzie organizacja pod koniec listopada  I. Szkolnego Turnieju Gier Planszowych, który zostanie rozegrany pomiędzy klasami I. W organizację Turnieju włącza się również w miarę możliwości czasowych rodzice dzieci przygotowując poczęstunek, czy też sędziując rozgrywki.

Całkowity koszt realizacji projektu, który obejmuje zakup gier planszowych oraz nagród dla uczestników turnieju wynosi 5000 zł.

Małgorzata Dziubak

Anna Malazdra

Jolanta Turkowska