SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Niezwykła lekcja historii Wszystkie

Data: 26-05-2021

Wzorując się na słowach kard. Stefana Wyszyńskiego „Naród bez historii, bez przeszłości staje się narodem bezdomnym, bez przyszłości”, w Szkole Podstawowej w Bobolicach przeprowadzono cykl lekcji historycznych, dotyczących dziejów Bobolic. Zajęcia te miały być zrealizowane w ramach obchodów Jubileuszu miasta. Jednak z powodu pandemii niektóre działania musiały być przeniesione na inny, dogodny termin.

Wiodącym tematem zajęć była historia miasta. Jej omawianie rozpoczęto od założenia Bobolic w XIV wieku. Przedstawiono rozbudowę miasta skupiając się na budowie i funkcjonowaniu średniowiecznego grodziska i zamku, budowie szkoły, kościoła, kolei szerokotorowej i dworca.


Na przełomie kwietnia i maja przeprowadzono 5 prelekcji w klasach II i III. Aby urozmaicić zajęcia zastosowano różne środki przekazu. Przy omawianiu budowy grodziska i zamku przedstawiono zdjęcia makiety odwzorowującej średniowieczne budowle. Z ciekawą historią szkoły zapoznano się z pierwszej, z 1945 roku „Kroniki Szkoły” oraz z prezentacji fotografii począwszy od końca XIX w. do współczesności. W trakcie prelekcji wykorzystano literaturę historyczną dotyczącą Bobolic autorstwa Bronisława Malinowskiego, informacje i zdjęcia z Ilustrowanego Kalendarium Bobolic. Historię herbów zaczerpnięto z artykułu Sandry Fir zamieszczonego w Wiadomościach Samorządowych. Urozmaiceniem zajęć było czytanie przez nauczyciela i uczniów  wiersza „Historia Bobolic” autorstwa Janusza Koczkodaja. Formą aktywizującą uczniów była również praca w grupach.

Zainteresowanie przedstawionymi tematami oraz aktywność w czasie zajęć świadczą o tym, że propagowanie lokalnej historii wśród najmłodszych jest ważne i potrzebne.

O opracowanie tematów i przeprowadzenie zajęć poproszono sekretarz Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego w Bobolicach Annę Malazdrę. Niestety, panujące obostrzenia epidemiologiczne nie pozwoliły w zaplanowanych terminach na przeprowadzenie spotkania z seniorami – mieszkańcami Bobolic, którzy opowiedzieliby własne, ciekawe historie od chwili zamieszkania w naszym mieście.

Samorządzik i Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Bobolicach serdecznie dziękuje pani Annie Malazdrze 
za przeprowadzenie niezwykłych i bardzo ciekawych oraz atrakcyjnych prelekcji, które rozbudziły w dzieciach ducha ciekawości i chęci głębszego poznania historii miasta Bobolice oraz budynku szkoły znajdującego się przy ulicy Szkolnej.Monika Pachołek

Anna Malazdra

Karolina Grześkowiak