SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINU ÓSMOKLASITY Wszystkie

Data: 05-07-2022
Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można odebrać  w piątek 8 lipca 2022 roku od godziny 8.00 w sekretariacie szkoły.