SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Ogłoszenie Wszystkie

Data: 08-10-2019

Uwaga Rodzice i Uczniowie!

14 października 2019 r. Jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno wychowawczych. W tym dniu nie ma lekcji.

W godzinach od 7.00 do 15.00 jest zorganizowana opieka w budynku przy ulicy Głowackiego 7d dla wszystkich uczniów, którzy chcą z niej skorzystać. W przypadku decyzji o posłaniu dziecka do szkoły, prosimy rodziców o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do godziny 13.00, w piątek 11 października o następującej treści:

  •  Imię i nazwisko ucznia,
  • klasa,
  • w jakich godzinach ma być zapewniona opieka

Informację można przekazywać telefonicznie tel. 94 318 74 86

lub mailowo szkola@bobolice.pl

 

Dariusz Michalak

Dyrektor  Szkoły Podstawowej

im. Henryka Sienkiewicza