SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Paczka Świąteczna dla Kombatantów na Kresach Wszystkie

Data: 09-02-2018

Po raz drugi gimnazjaliści ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji "Rodacy - Bohaterom" przeprowadzonej przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej  „GRYF”  z Koszalina. Celem akcji jest pomoc polskim kombatantom pozostającym po wojnie za wschodnią granicą.

Tym razem jeszcze przed Bożym Narodzeniem zebrane dary zostały przekazane naszym rodakom  mieszkającym na Litwie.

 Dzięki temu udało się powiększyć zakres pomocy naszym rodakom na Kresach oraz krzewić wartości patriotyczne i pielęgnować narodowe tradycje. Uczniowie otrzymali podziękowania od kierownika Grupy Rekonstrukcyjnej „Gryf”. Cieszymy się, ze mogliśmy brać udział w tak szczytnej akcji.

 

 

Mariana Susiak