SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Pamięć – edukacja – pomoc Wszystkie

Data: 24-11-2018

Pamięć – edukacja – pomoc
 – to hasło,
które przyświecało tegorocznej edycji kampanii BohaterON – włącz historię!

Akcja, której nazwa stanowi połączenie słów „bohater”
i „ON” (ang. włączyć), miała na celu uhonorowanie Powstańców Warszawskich, włączenie ich historii do społecznej świadomości oraz budowanie mostu między pokoleniami.

W Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach włączył się do kampanii.

Chętni uczniowie pisali kartki w których wyrażali swój podziw oraz dziękowali Powstańcom Warszawskim za ich bohaterski czyn i odwagę.

 

Monika Pachołek
Ewelina Santysiak