SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

„PASJA, PROFESJA, POWOŁANIE” – Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019 Wszystkie

Data: 30-10-2019

W dniach 21 – 25 października obchodziliśmy Ogólnopolski Tydzień Kariery 2019.

W Polsce organizowany jest od 2009 roku pod patronatem ministrów właściwych dla spraw pracy i edukacji. Co roku skupia on setki inicjatyw, realizowanych w całym kraju, skierowanych  do uczniów (dzieci i młodzieży), studentów,  jak i osób dorosłych.

W tym roku szkolnym tematyka Tygodnia Kariery  miała na celu wspieranie uczniów
w realizowaniu ich pasji i zachęcanie ich do rozwijania zainteresowań, co warunkuje
w przyszłości skuteczniejsze podejmowanie decyzji w zakresie kształcenia i wyboru zawodu.

Zaproponowaliśmy, aby uczniowie zaprezentowali swoje zainteresowania i pasje 
w dowolnej formie np.: krótkiego wystąpienia na lekcji wychowawczej, prezentacji swoich prac, fotografii  lub innych. Podczas lekcji wychowawczych chętni uczniowie podzielili się informacjami na temat swoich pasji, hobby z koleżankami i kolegami z klasy.

Ósmoklasiści wzięli udział w spotkaniu z panem Andrzejem Kaczanowiczem kierownikiem referatu obsługi zamiejscowej Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie, który przedstawił ciekawe i ważne informacje na temat rynku pracy ( w odniesieniu do rynku lokalnego, jak również całego powiatu koszalińskiego). Poruszył także zagadnienia związane z zawodami nadwyżkowymi i deficytowymi na rynku pracy. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania pytań, zainteresowanie wzbudziły kwestie zatrudnienia młodzieży w okresie ferii letnich.

 Na tę okoliczność na korytarzu szkolnym przygotowana została gazetka tematycznie związana z rozwijaniem przez ludzi różnorodnych pasji, zainteresowań.                         
 

Monika Bartczak