Ogólny plan lekcji dla klas

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Oddział (klasa) 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Ia Religia
mp
2
Wf
KB
sg1
ed. wsz.
KB
2
ed. wsz.
KB
2
ed. wsz.
KB
2
 
 
 
 
 
 
Jęz ang.
ZI
2
Wf
KB
sg2
ed. wsz.
KB
2
zaj. komp.
DM
35
ed. wsz.
KB
2
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
KB
2
ed. wsz.
KB
2
ed. wsz.
KB
2
ed. wsz.
KB
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
mp
2
ed. wsz.
KB
2
edu. muz.
KB
2
ed. wsz.
KB
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
KB
sg2
Jęz ang.
ZI
2
ed. wsz.
KB
2
edu. plast.
KB
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ib Wf
Ab
sg2
ed. wsz.
Ab
4
Jęz ang.
ZI
4
ed. wsz.
Ab
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
Ab
4
ed. wsz.
Ab
4
edu. muz.
Ab
4
ed. wsz.
Ab
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
mp
4
ed. wsz.
Ab
4
ed. wsz.
Ab
4
edu. plast.
Ab
4
Wf
Ab
sg1
 
 
 
 
 
 
Jęz ang.
ZI
4
ed. wsz.
Ab
4
ed. wsz.
Ab
4
ed. wsz.
Ab
4
zaj. komp.
DM
35
 
 
 
 
 
 
Wf
Ab
sg1
ed. wsz.
Ab
4
ed. wsz.
Ab
4
Religia
mp
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ic ed. wsz.
ES
1
ed. wsz.
ES
1
ed. wsz.
ES
1
edu. plast.
ES
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
ES
sg2
ed. wsz.
ES
1
ed. wsz.
ES
1
Religia
mp
1
zaj. komp.
DM
35
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
ES
1
Jęz ang.
ZI
1
ed. wsz.
ES
1
ed. wsz.
ES
1
ed. wsz.
ES
1
 
 
 
 
 
 
Wf
ES
sg1
edu. muz.
ES
1
Religia
mp
1
ed. wsz.
ES
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jęz ang.
ZI
1
ed. wsz.
ES
1
Wf
ES
sg1
ed. wsz.
ES
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIa ed. wsz.
MM
5
Wf
MM
sg2
ed. wsz.
MM
5
ed. wsz.
MM
5
J. niem.
ZI
5
 
 
 
 
 
 
Wf
MM
sg1
ed. wsz.
MM
5
Religia
Ks. KD
5
edu. muz.
MM
5
ed. wsz.
MM
5
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
MM
5
ed. wsz.
MM
5
ed. wsz.
MM
5
zaj. komp.
DM
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
MM
5
J. niem.
ZI
5
edu. plast.
MM
5
ed. wsz.
MM
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
MM
5
ed. wsz.
MM
5
ed. wsz.
MM
5
Religia
Ks. KD
5
Wf
MM
sg2
 
 
 
 
 
 
IIIa ed. wsz.
MajE
14
zaj. komp.
DM
35
J. niem.
ab
14
Wf
ZR
sg1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
Ks. KD
14
Wf
ZR
sg1
ed. wsz.
MajE
14
ed. wsz.
MajE
14
ed. wsz.
MajE
14
 
 
 
 
 
 
edu. plast.
MJ
14
J. niem.
ab
14
ed. wsz.
MajE
14
ed. wsz.
MajE
14
ed. wsz.
MajE
14
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
MajE
14
ed. wsz.
MajE
14
ed. wsz.
MajE
14
edu. muz.
AM
14
Wf
ZR
sg1
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
MajE
14
Religia
Ks. KD
14
ed. wsz.
MajE
14
ed. wsz.
MajE
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IIIb ed. wsz.
AM
17
edu. plast.
AM
17
ed. wsz.
AM
17
ed. wsz.
AM
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. niem.
ab
17
ed. wsz.
AM
17
ed. wsz.
AM
17
Religia
Ks. KD
17
Wf
AM
sg1
 
 
 
 
 
 
Wf
AM
sg2
ed. wsz.
AM
17
ed. wsz.
AM
17
ed. wsz.
AM
17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
AM
17
J. niem.
ab
17
ed. wsz.
AM
17
zaj. komp.
DM
35
ed. wsz.
AM
17
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
AM
17
Wf
AM
sg2
edu. muz.
AM
17
ed. wsz.
AM
17
Religia
Ks. KD
17
 
 
 
 
 
 
IIIc Wf
JT
sg1
edu. muz.
JT
21
ed. wsz.
JT
21
ed. wsz.
JT
21
zaj. komp.
DM
35
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
JT
21
ed. wsz.
JT
21
Wf
JT
sg2
ed. wsz.
JT
21
Religia
Ks. KD
21
 
 
 
 
 
 
ed. wsz.
JT
21
ed. wsz.
JT
21
Jęz ang.
ZI
21
ed. wsz.
JT
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
edu. plast.
JT
21
ed. wsz.
JT
21
Jęz ang.
ZI
21
Wf
JT
sg1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religia
Ks. KD
21
ed. wsz.
JT
21
ed. wsz.
JT
21
ed. wsz.
JT
21
ed. wsz.
JT
21
 
 
 
 
 
 
IVa  
 
 
Plastyka
MJ
29
J.polski
KJ
6
Wf
AJ
sg2
J. niem.
ab
25
Matematyka
GG
25
 
 
 
 
 
 
Religia
Ks. KD
22
Wf
AJ
sg1
Przyroda
BI
29
Muzyka
IM
23
J.polski
KJ
6
 
 
 
technika
IM
23
Historia
BI
29
J.polski
KJ
6
Matematyka
GG
22
Wf
AJ
sg2
 
 
 
 
 
 
Matematyka
GG
23
Przyroda
BI
29
J.polski
KJ
6
Wf
AJ
sg2
J. niem.
ab
25
Inf.
DM
35
1. Grupa 1-15
 
 
 
 
 
 
Godz. wych.
KJ
6
J. niem.
ab
25
J.polski
KJ
6
Matematyka
GG
25
Religia
Ks. KD
22
 
 
 
Inf.
DM
35
1. Grupa 1-9,2. Grupa 16-21
 
 
 
IVb  
 
 
Muzyka
IM
23
J.polski
Jm
27
Jęz ang.
ZI
32
Matematyka
JB
32
Wf
PG
sg1
 
 
 
Inf.
DM
35
1. Grupa 1-9,2. Grupa 16-21
Przyroda
CK
30
Plastyka
MJ
23
J.polski
Jm
27
Matematyka
JB
25
Religia
Ks. KD
22
 
 
 
Wf
PG
sg1
Godz. wych.
CK
30
technika
IM
23
J.polski
Jm
27
Jęz ang.
ZI
32
 
 
 
 
 
 
Wf
PG
sg2
J.polski
Jm
27
Przyroda
CK
30
Matematyka
JB
27
Historia
BI
29
 
 
 
 
 
 
Matematyka
JB
29
J.polski
Jm
27
Religia
Ks. KD
29
Jęz ang.
ZI
32
Wf
PG
sg1
 
 
 
 
 
 
Inf.
DM
35
2. Grupa 10-22
 
 
 
IVc Jęz ang.
ZI
32
J.polski
AB
6
Matematyka
AW
24
Religia
mp
22
Wf
AJ
sg1
 
 
 
 
 
 
J.polski
AB
32
Plastyka
MJ
23
Jęz ang.
ZI
32
Matematyka
AW
24
Historia
BI
29
Inf.
DM
35
1. Grupa 1-13
 
 
 
Matematyka
AW
24
J.polski
AB
27
Wf
AJ
sg1
technika
IM
23
Przyroda
BI
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.polski
AB
32
Wf
AJ
sg1
Muzyka
IM
23
Godz. wych.
AW
24
Jęz ang.
ZI
32
 
 
 
J.polski
AB
32
Matematyka
AW
24
Religia
mp
22
Wf
AJ
sg2
Przyroda
BI
29
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf.
DM
35
2. Grupa 14-22,1. Grupa 1-5
IVd  
 
 
J. niem.
ab
25
Religia
mp
22
J.polski
Jm
27
Przyroda
BI
29
Matematyka
AW
24
Wf
PG
sg2
 
 
 
Godz. wych.
Jm
27
Historia
BI
29
Plastyka
MJ
22
Matematyka
AW
24
J.polski
Jm
27
 
 
 
 
 
 
Wf
PG
sg1
Religia
mp
25
Matematyka
AW
24
J.polski
Jm
27
Przyroda
BI
29
 
 
 
Inf.
DM
35
2. Grupa 14-22,1. Grupa 1-5
Wf
PG
sg1
Matematyka
AW
24
J. niem.
ab
25
Muzyka
IM
23
J.polski
Jm
27
 
 
 
 
 
 
J. niem.
ab
25
technika
IM
23
Wf
PG
sg1
J.polski
Jm
27
 
 
 
 
 
 
Inf.
DM
35
2. Grupa 6-19
 
 
 
Va J.polski
AB
27
Matematyka
AW
24
Przyroda
CK
30
J. niem.
ab
25
Wf
ZR
sg2
zaj. komp.
DM
35
1 Grupa 1-14
 
 
 
Historia
BI
29
J.polski
AB
6
Godz. wych.
ab
25
Wf
ZR
sg2
Religia
mp
22
Matematyka
AW
24
 
 
 
J.polski
AB
6
Wf
ZR
sg2
Matematyka
AW
24
J. niem.
ab
25
technika
IM
23
 
 
 
 
 
 
J.polski
AB
32
Wf
ZR
sg2
J. niem.
ab
25
Przyroda
CK
30
Religia
mp
22
Matematyka
AW
24
 
 
 
Matematyka
AW
24
J.polski
AB
32
Przyroda
CK
30
Muzyka
IM
23
Plastyka
MJ
32
Wdż
EM
23
 
 
 
 
 
 
zaj. komp.
DM
35
Grupa 1 (1-6),2 Grupa 15-23
Vb Jęz ang.
JD
22
angielski 6
Religia
mp
22
technika
IM
23
Matematyka
AW
24
J.polski
Jm
27
Godz. wych.
AJ
32
Inf.
AJ
35
1. Grupa 1-12
Plastyka
MJ
23
Matematyka
AW
24
Przyroda
CK
30
Wf
AJ
sg1
J.polski
Jm
27
Historia
BI
29
 
 
 
Jęz ang.
JD
22
angielski 6
Religia
mp
22
J.polski
Jm
27
Wf
AJ
sg1
Przyroda
CK
30
 
 
 
 
 
 
Jęz ang.
JD
22
angielski 6
Przyroda
CK
30
J.polski
Jm
27
Matematyka
AW
24
Wf
AJ
sg2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wf
AJ
sg1
Matematyka
AW
24
Przyroda
CK
30
Muzyka
IM
23
J.polski
Jm
27
 
 
 
J. niem.
ab
25
niemiecki 19
 
 
 
J. niem.
ab
25
niemiecki 19
J. niem.
ab
25
niemiecki 19
Inf.
AJ
35
2. Grupa 13-25
Vc Muzyka
IM
23
J.polski
Jm
27
Wf
ZR
sg1
Matematyka
SW
29
Religia
mp
22
Przyroda
CK
30
 
 
 
Przyroda
CK
30
J. niem.
ab
25
J.polski
Jm
27
Matematyka
SW
25
Wf
ZR
sg2
Godz. wych.
IM
23
 
 
 
J.polski
Jm
27
Matematyka
SW
24
Plastyka
MJ
22
Wf
ZR
sg2
J. niem.
ab
25
zaj. komp.
DM
35
Grupa 1 (1-6),2 Grupa 15-23
 
 
 
 
 
 
technika
IM
23
Wf
ZR
sg2
Historia
BI
29
J.polski
Jm
27
Matematyka
SW
25
 
 
 
J. niem.
ab
25
Religia
mp
22
Wdż
EM
27
J.polski
Jm
27
Przyroda
CK
30
Matematyka
SW
24
 
 
 
 
 
 
zaj. komp.
SW
35
Grupa 2 (7 -21)
VIa J. niem.
MW
29
Przyroda
CK
30
Matematyka
SW
25
J.polski
KJ
6
technika
PG
23
Wf
ZR
sg2
 
 
 
Religia
mp
22
Historia
BI
29
J.polski
KJ
6
Przyroda
CK
30
Matematyka
SW
30
Wf
ZR
sg2
 
 
 
Inf.
SW
35
Grupa 1 (1-15)
Godz. wych.
MJ
25
Wf
ZR
sg2
Przyroda
CK
30
J. niem.
MW
22
J.polski
KJ
6
Muzyka
IM
23
J.polski
KJ
6
J.polski
KJ
6
Historia
BI
29
Religia
mp
22
Matematyka
SW
30
Wf
ZR
sg1
 
 
 
Przyroda
CK
30
Wdż
EM
29
J.polski
KJ
6
J. niem.
MW
29
Matematyka
SW
24
Plastyka
MJ
32
 
 
 
Inf.
SW
35
Grupa 1 1-7,Grupa 2 (16-22)
 
 
 
VIb J.polski
KJ
6
J. niem.
ZI
32
Wf
AJ
sg2
Przyroda
CK
30
Matematyka
AW
24
Historia
BI
29
 
 
 
Matematyka
AW
24
J. niem.
ZI
32
Religia
mp
22
J.polski
KJ
6
J.polski
KJ
6
Wf
AJ
sg1
Inf.
SW
35
Grupa 1 1-7,Grupa 2 (16-22)
Godz. wych.
ZI
32
Plastyka
IM
23
Historia
BI
29
J.polski
KJ
6
Matematyka
AW
24
Wf
AJ
sg2
 
 
 
Przyroda
CK
30
Matematyka
AW
24
technika
PG
23
J.polski
KJ
6
J. niem.
ZI
32
Religia
mp
22
 
 
 
Muzyka
IM
23
Przyroda
CK
30
Wf
AJ
sg2
Matematyka
AW
24
Wdż
EM
22
J.polski
KJ
6
 
 
 
 
 
 
Inf.
SW
35
Grupa 2 8-23