SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Plan konsultacji od 1 czerwca Wszystkie

Data: 29-05-2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie

Wielkimi krokami zbliża się koniec zajęć dydaktycznych. Do 10 czerwca 2020 r. nauczyciele wystawią oceny końcoworoczne i końcowe. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła powinna umożliwić uczniom klas IV-VIII konsultacje przedmiotowe. Z pewnością większość uczniów korzysta z konsultacji online. Podjąłem decyzję, że od 25 maja uczniowie klas VIII mogą skorzystać z bezpośredniego kontaktu z nauczycielem w zakresie przedmiotów egzaminacyjnych w szkole na Głowackiego tj. z języka polskiego, języka niemieckiego, języka angielskiego i matematyki. 50% uczniów klas ósmych skorzystało już z tej możliwości. Od 1 czerwca przygotowałem plan konsultacji z większości przedmiotów dla uczniów z klas IV-VIII. (Proszę aby uczeń w pierwszym dniu miał przy sobie zgodę rodzica na pomiar temperatury ). Dzięki temu uczniowie mają możliwość spotkań się z nauczycielami w szkole w celu konsultacji przedmiotowych, a być może skorzystają z okazji aby uzyskać ocenę wyższą niż przewidywana. Pragnę podkreślić, że ocena roczna wystawiana jest uczniowi za cały mijający czas trwania zajęć dydaktycznych od 1 września 2019 do 10 czerwca 2020 r. W dalszym ciągu trwają lekcje online i konsultacje są ofertą dodatkową i dobrowolną. Lekcje nie kończą się po wystawieniu ocen i trwają do 25 czerwca 2020r. Zakończenie roku szkolnego jest sprawą otwartą, jednak skłaniam się do tego, aby nie gromadzić uczniów w jednym miejscu i będzie to symbolicznie zaakcentowane. Zasady odbioru świadectw zostaną podane w późniejszym terminie.

Aby umożliwić skorzystanie z konsultacji wszystkim uczniom, którzy zgłosili chęć przybycia do szkoły, zostały zorganizowane dowozy autobusów szkolnych zgodnie ze zgłoszonymi do wychowawców potrzebami rodziców i uczniów. Plan dowozów zostanie umieszczony na stronie. Dowozy dla uczniów z obwodu szkoły i z Kurowa. Z uwagi na to, że nie są to pełne dowozy i niektórzy uczniowie będą chcieli wcześniej wrócić do domu indywidualnie proszę zgłaszać to rano kierowcom po wejściu do autobusu. Autobusy będą odjeżdżały spod szkoły wg grafiku. Jeżeli ktoś się jeszcze zdecyduje na przyjazd to proszę to zgłaszać do mnie bezpośrednio i odpowiednio wcześniej. Zmodyfikujemy dowozy z tym, że poniedziałku nie da się już zmienić.

Dziękuję wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę oraz życzę zdrowia, spokoju i wytrwałości w czasach, w jakich dane jest nam żyć.

 

PLAN KONSULTACJI

HARMONOGRAM DOWOZÓW

Dariusz Michalak