SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Poczet sztandarowy

Gimnazjum im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach

 


        

   7-go października 2011r. był dla nas wszystkich dniem historycznym, gdyż po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły składali przysięgę na sztandar…

Sztandar Gimnazjum im. Agaty Mróz – Olszewskiej w Bobolicach – występuje w jednym egzemplarzu i stanowi weksylium będące znakiem szkoły – składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą, którą stanowi złoty orzeł. Płat, obszyty frędzlą i przymocowany do drzewca ozdobnymi gwoździami, ma różne wzory na obu stronach – po jednej znajduje się orzeł biały na biało-czerwonym tle (godło Polski), natomiast z drugiej widnieje pierwowzór herbu naszej szkoły i motto: „WALCZ – ZWYCIĘŻAJ!”, zaczerpnięte ze słów naszej Patronki. W dni powszednie sztandar umieszczony w specjalnej gablocie jest zwrócony płatem z herbem szkoły, natomiast w dni świąt państwowych (11 listopada, 3 maja itp.) jest zwrócony godłem państwowym. Sztandar stanowi symbol:

  • najwyższych wartości, jakich w naszej szkole uczymy przestrzegać,
  • tradycji, którą chcemy pielęgnować
  • przynależności do wspólnoty, którą wzajemnie tworzymy.

 

Decyzją dyrektora szkoły – pana Dariusza Michalaka, zaaprobowaną przez Radę Pedagogiczną – zaszczytną funkcję opiekuna uczniów wchodzących w skład „Pocztu Sztandarowego” pełni p. Dawid Olearczyk. Oprócz bieżącego koordynowania i czuwania nad prawidłowym przebiegiem wszelkiego rodzaju uroczystości z udziałem pocztu, do głównych zadań koordynatora należy również wybór członków pocztu. Każdego roku, po uprzedniej konsultacji z wychowawcami klas III, przedkłada członkom Rady propozycje kandydatów. Głównym kryterium doboru członków pocztu jest wysoki poziom kultury osobistej i świadomość społeczna kandydatów. Na szczęście w naszej szkole nie ma problemu ze znalezieniem kandydatów spełniających w/w wymogi.

Pierwszy skład „Pocztu sztandarowego” został wybrany i zatwierdzony decyzją Rady Pedagogicznej w dniu 20 września 2011r., a stanowili go uczniowie:

1.     Olearczyk Patryk – chorąży

2.     Janicka Kinga – asysta

3.     Szeląg Klaudia – asysta

 

 

O tym, jak niełatwe i odpowiedzialne zadanie stoi przed nimi, członkowie pierwszego składu naszego szkolnego pocztu przekonali się podczas uroczystości nadania imienia naszej szkole. Najpierw msza święta w kościele parafialnym, potem przemówienia szacownych gości i wreszcie – przyjęcie sztandaru z rąk rodziców, czyli moment od którego wszystko się zaczęło…                                    

Piękna, niezapomniana chwila, która na pewno stanowi jedną z najważniejszych w historii naszej szkoły. I – jak mówili sami uczniowie – choćby dla takich chwil warto być członkiem „Pocztu Sztandarowego”.

Od roku szkolnego 2012/2013 „Poczet sztandarowy” szkoły stanowią dwa równorzędne składy, które pełnią swe funkcje zamiennie (raz jeden, raz drugi), przy czym każdorazowo obydwa składy są gotowe do tzw. „zmiany warty”, która następuje na sygnał koordynatora w sytuacji słabszego samopoczucia któregokolwiek z członków. Wzorem przekazania sztandaru przez rodziców członkom pierwszego składu pocztu – rokrocznie przy okazji zakończenia roku szkolnego przez klasy trzecie następuje uroczyste przekazanie sztandaru przez ustępujący skład pocztu w ręce uczniów wybranych do pełnienia tej zaszczytnej funkcji w następnym roku szkolnym. Jest to zawsze bardzo emocjonująca  część uroczystości, stanowiąca symbol zarówno zakończenia misji przez jeden „zespół” jak i podjęcia tejże misji przez zespół następny.

 

Skład „Pocztu sztandarowego” w roku szkolnym 2012/2013:

1.     Stasik Hubert chorąży
2.     Michalak Anna asysta
3.     Misztal Weronika asysta

oraz:

1.     Lipski Piotr – chorąży
2.     Dominikowska Daria – asysta
3.     Stępień Karolina – asysta

 

„Poczet sztandarowy” w roku szkolnym 2013/2014 stanowili uczniowie:

1.     Kulik Stefan – chorąży
2.     Guzek Klaudia – asysta
3.     Wróbel Natalia– asysta

a także:

1.     Kowalczyk Patryk – chorąży
2.     Piór Oliwia – asysta
3.     Nowicka Paulina – asysta

 

 

Skład „pocztu” w bieżącym roku szkolnym (2014/2015) stanowią:

1.     Bartczak Sebastian – chorąży
2.     Zachaj Paulina – asysta
3.     Ewiak Patrycja– asysta

oraz:

1.     Modrzejewski Karol – chorąży
2.     Selke Kinga – asysta
3.     Szmidt Karina– asysta

 

 

 

Skład „pocztu” w bieżącym roku szkolnym (2015/2016) stanowią:

Tobiasz Banaszek - chorąży

Karolina Tuziemska - asysta

Zuzanna Zych - asysta

 

oraz 

Kamil Sidoruk - chorąży

Roksana  Misztal - asysta

Oliwia Łukasiewicz - asysta

 

 Zmienił się również opiekun, od roku szkolnego 2015/2016 opiekę nad pocztem sprawuje p. Jacek Szugalski.

Dziękujemy p. Dawidowi Olearczykowi za wieloletnią opiekę nad pocztem sztandarowym i flagowym.

Czas płynie, tylko Sztandar wciąż ten sam…