SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

„Pod gwiazdą wieszcza Adama” Wszystkie

Data: 04-02-2019

Dnia 21 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbył się poranek poetycki „ Pod gwiazdą wieszcza Adama”. Celem spotkania była prezentacja dotycząca życia i twórczości wieszcza narodowego- Adama Mickiewicza oraz recytacja najważniejszych dzieł pisarza.

Twórca urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu i był największym poetą polskiego romantyzmu. Dlatego też działa Mickiewicza zajmują naczelne miejsce w kanonie lektur szkolnych, a tematyka utworów odnosi się do patriotyzmu i porusza zagadnienia dotyczące wartości w życiu człowieka.

Już podczas pierwszej przerwy uczniowie z klasy VIa przybliżyli nam fakty z życia pisarza, a ze szkolnego radiowęzła dobiegała muzyka w wykonaniu Marka Grechuty do słów Adama Mickiewicza z utworu „Niepewność”. Na kolejnych przerwach pojawiły się fragmenty z największej epopei pisarza „Pan Tadeusz”. I tak p. Anna Kustrzycka-Broda zaprezentowała fragment księgi pierwszej „Gospodarstwo” razem z uczniem Kacprem Strylukiem z klasy Vc (przy nastrojowo nakrytych stolikach przez p. Martę Fir-Szugalską), kolejni wykonawcy wybrane wersy z księgi „Zaścianek”.

O godzinie 10.00 na poranek poetycki przybył również Adam Mickiewicz. W rolę pisarza wcielił się uczeń klasy VIa -Oskar Rutkowski, który opowiedział przybyłym gościom o burzliwych dziejach swojego życia. W dalszej części spotkania uczniowie klasy VIa i Vb, przygotowani przez p. Monikę Gołucką, mogli zaprezentować własne inscenizacje do wybranych  fragmentów  dzieł pisarza. Na scenie pojawiła się Świtezianka, pasterka Zosia, duchy dzieci z II.cz.”Dziadów”, Pani Twardowska i bohaterowie ballad pisarza.

Uczniowie mieli możliwość na tydzień przed widowiskiem zapoznać się z ciekawostkami dotyczącymi twórczości Adama Mickiewicza, które zamieszczone zostały w gablocie przy bibliotece szkolnej. Wszystkie działania czytelnicze i recytatorskie zachęciły młodzież szkolną do zgłębienia wiedzy na temat wieszcza , były powtórzeniem zagadnień z lektur szkolnych   i jeszcze bardzie  rozbudziły ciekawość aktorską i czytelniczą.

 

Monika Gołucka,

   Anna Kustrzycka-Broda