SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW W GIMNAZJUM Wszystkie

Data: 25-06-2017

22 czerwca 2017 r. pożegnaliśmy klasy trzecie gimnazjum i tym samym zakończyliśmy kolejny rok szkolny. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych -Pani Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza- dyrekcja, zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i oczywiście uczniowie naszego gimnazjum. Absolwentów szkoły przywitał dyrektor Gimnazjum im. Agaty Mróz-Olszewskiej  Pan Dariusz Michalak, który podziękował za trzyletnią naukę w murach naszej szkoły, złożył gratulacje z osiągniętych wyników  i życzył kolejnych sukcesów. Podczas uroczystości absolwentom gimnazjum zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem, a rodzicom listy gratulacyjne. Zgromadzona w hali publiczność oklaskiwała także uczniów, którzy w ciągu trzech lat nauki zapracowali na szczególne wyróżnienie i podziękowanie. Nagrodzeni zostali ci, którzy angażowali się  w życie szkoły, odznaczali się szczególną postawą uczniowską, pracowali  w wolontariacie. Wychowawcy klas podziękowali również rodzicom, którzy najbardziej włączyli się w różne inicjatywy podejmowane przez zespoły klasowe i całą społeczność szkolną. Ważnym elementem zakończenia roku szkolnego dla absolwentów gimnazjum było ślubowanie, które składali reprezentanci wszystkich klas trzecich na sztandar szkoły. W związku z reformą oświaty było to również pożegnanie sztandaru naszej szkoły.

    Koniec roku szkolnego to także czas podsumowań. Osoby, które zabrały głos nawiązały do wielu działań szkoły, które były prowadzone w bieżącym roku szkolnym, podziękowały za wspólną pracę, nawiązały do sukcesów uczniów naszej szkoły. Pani Burmistrz Bobolic Mieczysława Brzoza zaprosiła uczniów, ich rodziców i nauczycieli na uroczyste wręczenie nagród  pt.: "Uczeń na szóstkę" oraz nagród za wybitne osiągnięcia w konkursach naukowych, sportowych i kulturalnych  dla uczniów z  terenu Miasta i Gminy Bobolice. Wszyscy życzyli udanych wakacji, odpoczynku i samych trafnych wyborów.

   Trzy lata nauki to na pewno czas wytężonej pracy, wyzwań, nowych doświadczeń, ale również nawiązanie nowych znajomości, przyjaźni czy sympatii. Dla niektórych był to trudny czas pożegnań i dlatego- zarówno u uczniów jak i nauczycieli - zakręciła się łezka w oku.

 

 Izabela Skiba