SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Prestiżowe osiągnięcie Pawła Wszystkie

Data: 12-06-2017

 2 czerwca  w Szkole Podstawowej nr 18 w Koszalinie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Wśród tegorocznych laureatów znalazł się uczeń naszego gimnazjum Paweł Wójcik, który uzyskał tytuł Laureata etapu wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla gimnazjalistów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2016/2017.

Jako  laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał prawo do celującej rocznej oceny klasyfikacyjnej z geografii,  został zwolniony z  części drugiej - matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii, najwyższego wyniku. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznych szkół ponadgimnazjalnych. 

Paweł rzetelnie i sumiennie zdobywał wiedzę i umiejętności przez trzy lata nauki w gimnazjum i jak zapowiada będzie swoje pasje rozwijał w szkole średniej.

 

                                                                     Barbara Rewkowska

  opiekun ucznia