SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Próbny egzamin ósmoklasisty już za nami. Wszystkie

Data: 20-01-2020

Próbny egzamin ósmoklasisty już za nami. W środę, 8 stycznia 2020 uczniowie napisali test z języka polskiego. W kolejnych dniach odbyły się egzaminy z matematyki i języków obcych.

Próbny egzamin ósmoklasisty zaczął się we wtorek i potrwał trzy dni. Najpierw na uczniów czekało starcie z językiem polskim. W czwartek pisali matematykę. W piątek był czas na języki obce.

Do egzaminu przystąpiło 40 uczniów naszej szkoły.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty
W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź).

Egzamin z języka polskiego trwał 120 minut, z matematyki 100 minut.

Egzamin ósmoklasisty z języka obcego trwał 90 minut. W tym czasie uczeń musiał rozwiązać kilkanaście zadań, które mają sprawdzić: znajomość środków językowych, rozumienie i tworzenie wypowiedzi oraz reagowanie na wypowiedzi. Uczeń będzie musiał wykazać się umiejętnościami językowymi a także rozumieniem tekstu czytanego i tekstu ze słuchu.

Wyniki z egzaminu próbnego ukażą się na początku lutego.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w kwietniu 2020 roku. Obejmie wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Trzymamy kciuki za naszych Ósmoklasistów!

 

tekst: I. Zajączkowska

zdjęcia: B. Kuropatnicki