SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Procedury na czas egzaminu ósmoklasisty Wszystkie

Data: 02-06-2020
Informujemy, że procedury na czas egzaminu ósmoklasisty  zostały przesłane poprzez dziennik elektroniczny  rodzicom i uczniom klas ósmych. 
Dyrekcja.