SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Prośba do rodziców o logowanie uczniów do dziennika elektronicznego Wszystkie

Data: 16-03-2020

Szanowni Rodzice

Wielu uczniów nie posiada dostępu do dziennika elektronicznego. Właśnie przy pomocy dziennika nauczyciele starają się utrzymywać proces edukacyjny Waszych dzieci. Zwracam się z prośbą do tych rodziców, których dzieci nie mają dostępu do dziennika, aby wykonać kilka prostych kroków:

  1. Założyć dziecku adres e-mail na dowolnej platformie.
  2. Przesłać ten adres do wychowawcy (lub do szkoły pocztą elektroniczną szkola@bobolice.pl)
    z informacją kogo dotyczy
  3. Szkoła odeśle potwierdzenie o dodaniu adresu ucznia do bazy.
  4. Uczeń może się zalogować do dziennika zgodnie z instrukcją. Można też zadzwonić z prośbą o pomoc przy pierwszym logowaniu do wychowawcy klasy.
  5. Link do instrukcji: http://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/AABW/AABW-PDF/uonetplus/uonetplus_Logowanie-ucz-rodz.pdf