SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Rada Rodziców wspiera działania Dyrektora oraz Grona Pedagogicznego szkoły. Współpracuje też z samorządem uczniowskim. Pomaga w tworzeniu właściwego klimatu i warunków materialnych dla lepszego funkcjonowania szkoły. Dofinansowuje różne imprezy szkolne. Na zebraniach Rady Rodziców omawiane są wszystkie istotne sprawy szkoły – od strategii szkoły poczynając, a kończąc na bieżących problemach finansowych i promowaniu szkoły w środowisku lokalnym.

Działania Rady Rodziców są możliwe dzięki poparciu i pomocy wszystkich rodziców naszej szkoły.

Numer konta Rady Rodziców:
BBS O/Bobolice
55 8566 1013 0204 3094 2001 0001

 

Przewodniczący – p. Kamil Kustrzycki

Z-ca przewodniczącego – p. Tomasz Jarzyński

Skarbnik– p. Dorota Marko-Jabłońska

Skarbnik – p. Agnieszka Kozioł

Sekretarz – p. Monika Pachołek

Członek – p. Inga Lewicka

 Regulamin Rady Rodziców:

 


Trójki klasowe
w roku szkolnym 2016/17

 

Rozliczenie Rady Rodziców
za okres 1.11.2016 - 18.09.2017

 

 

 

Wpłaty klas na konto Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017