SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Rada Rodziców wspiera działania Dyrektora oraz Grona Pedagogicznego szkoły. Współpracuje też z samorządem uczniowskim. Pomaga w tworzeniu właściwego klimatu i warunków materialnych dla lepszego funkcjonowania szkoły. Dofinansowuje różne imprezy szkolne. Na zebraniach Rady Rodziców omawiane są wszystkie istotne sprawy szkoły – od strategii szkoły poczynając, a kończąc na bieżących problemach finansowych i promowaniu szkoły w środowisku lokalnym.

Działania Rady Rodziców są możliwe dzięki poparciu i pomocy wszystkich rodziców naszej szkoły.

Numer konta Rady Rodziców:
BBS O/Bobolice
55 8566 1013 0204 3094 2001 0001

 

Prezydium Rady Rodziców w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2018/2019

 

Tomasz Jarzyński – przewodniczący

Małgorzata Wireńska – zastępca przewodniczącego

Monika Pachołek - sekretarz

Dorota Marko - Jabłońska – skarbnik

Joanna Jesionowska – członek

Grażyna Ptak – członek

Rafał Skiba – członek

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2018/2019


Karolina Worońko  -
przewodnicząca

Monika Gołucka – członek

Agnieszka Roman - członek

 


 Regulamin Rady Rodziców:

 


Trójki klasowe
w roku szkolnym 2016/17

 

Rozliczenie Rady Rodziców
za okres 2017/2018

 

 

 

Wpłaty klas na konto Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017