SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Rada Rodziców wspiera działania Dyrektora oraz Grona Pedagogicznego szkoły. Współpracuje też z samorządem uczniowskim. Pomaga w tworzeniu właściwego klimatu i warunków materialnych dla lepszego funkcjonowania szkoły. Dofinansowuje różne imprezy szkolne. Na zebraniach Rady Rodziców omawiane są wszystkie istotne sprawy szkoły – od strategii szkoły poczynając, a kończąc na bieżących problemach finansowych i promowaniu szkoły w środowisku lokalnym.

Działania Rady Rodziców są możliwe dzięki poparciu i pomocy wszystkich rodziców naszej szkoły.

Numer konta Rady Rodziców:
BBS O/Bobolice
55 8566 1013 0204 3094 2001 0001


e-mail: radarodzicow@spbobolice.pl

 

Prezydium Rady Rodziców w Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2022/2023

 

 Krzysztof Orlikowski przewodniczący


Joanna Jesionowska – zastępca przewodniczącego


Monika Pachołek -
sekretarz


Agnieszka Roman –
skarbnik


Ewa Kospert – członek


Ewelina Szymańska – członek


Aleksandra Kozłowska – członek

 


 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w Szkoły Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2022/2023


Joanna Dekoszczak-
przewodnicząca


Agnieszka Czarnecka  –
członek


  Agata Proch –
członek

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:
Wniosek do Rady Rodziców o dofinansowanie:

 
Regulamin Rady Rodziców:

 


Trójki klasowe
w roku szkolnym 2016/17

 

Rozliczenie Rady Rodziców
za okres 2017/2018

 

 

 

Wpłaty klas na konto Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017