SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach

Rada Rodziców wspiera działania Dyrektora oraz Grona Pedagogicznego szkoły. Współpracuje też z samorządem uczniowskim. Pomaga w tworzeniu właściwego klimatu i warunków materialnych dla lepszego funkcjonowania szkoły. Dofinansowuje różne imprezy szkolne. Na zebraniach Rady Rodziców omawiane są wszystkie istotne sprawy szkoły – od strategii szkoły poczynając, a kończąc na bieżących problemach finansowych i promowaniu szkoły w środowisku lokalnym.

Działania Rady Rodziców są możliwe dzięki poparciu i pomocy wszystkich rodziców naszej szkoły.

Numer konta Rady Rodziców:
BBS O/Bobolice
55 8566 1013 0204 3094 2001 0001

 

Prezydium Rady Rodziców w Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2019/2020

 

Grażyna Ptak przewodnicząca


Joanna Jesionowska – zastępca przewodniczącej


Monika Pachołek -
sekretarz


Dorota Marko - Jabłońska –
skarbnik


Agnieszka Curyl – Katholm – członek


Ewa Kospert – członek


Katarzyna Niemczura - Nowicka – członek

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach w roku szkolnym 2019/2020


Joanna Dekoszczak  -
przewodnicząca


Magdalena Wawrów –
członek


Magdalena Szkodzińska –
członek


Daniel Kluk - członek

 


 


 Regulamin Rady Rodziców:

 


Trójki klasowe
w roku szkolnym 2016/17

 

Rozliczenie Rady Rodziców
za okres 2017/2018

 

 

 

Wpłaty klas na konto Rady Rodziców
w roku szkolnym 2016/2017