SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Realizacja Projektu ,, Młodzi Przeciw Przemocy” Wszystkie

Data: 28-11-2019

W ramach realizowanego Powiat Koszaliński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie projektu  ,,Młodzi Przeciw Przemocy” w Szkole Podstawowej im H. Sienkiewicza w Bobolicach w listopadzie 2019 roku odbyło się spotkanie z uczniami klas IV-VIII, rodzicami i nauczycielami.

Jego głównym celem było uświadomienie wszystkim uczestnikom, jakie konsekwencje niesie za sobą postępowanie przemocowe,  a także przybliżenie jak należy definiować przemoc, sposobem reagowania na przemoc oraz nauką skutecznego radzenia w sytuacjach związanych z przemocą, informowaniu o instytucjach i osobach kompetentnych do udzielania wsparcia i pomocy osobom doświadczającym i stosującym przemoc. Spotkanie dla uczniów i rodziców poprowadził Pan Robert Faryniarz. Z nauczycielami spotkali się pracownicy PCPRu Pan Waldemar Maniak i Radosław Płoszaj. Ponadto uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w konkursie fotograficznym – ,,Emocje w moim życiu” ( czekamy na wyniki) oraz 09.12.2019r. trójka uczennic z klasy VIb pojedzie na  turniej pomiędzy szkołami biorącymi udział w projekcie „Nasza mocna strona – WOLNI OD PRZEMOCY”, który odbędzie się w szkole Podstawowej w Starych Bielicach. Podsumowaniem projektu będzie otwarta konferencji na której zostaną ogłoszenie wyniki konkursów i wręczone nagród.

 

                                                                                                              Pedagog

                                                                                                        Danuta Karwowska