SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Realizacja projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach Wszystkie

Data: 11-02-2022

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach przystąpiła do projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu w kwocie 12 000 zł
i wkładowi własnemu w kwocie 3 000 zł udało nam się zakupić około 664 nowych książek – lektur i nowości wydawniczych, elementów wyposażenia biblioteki m.in. drukarki, rozdzielaczy bibliotecznych z opisem, rozdzielaczy alfabetycznych,  podpórek do książek oraz materiałów promocyjnych, foteli biurowych, stalowych składanych schodków, tablicy tekstylnej na kółkach, zamykanej szafki na dokumentację.

Zasięgnęłyśmy opinii wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, jakie pozycje książkowe warto zakupić do szkolnej biblioteki. W oparciu o podane propozycje oraz nowy kanon lektur dokonałyśmy wyboru książek do zakupu. Cenna wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań, przekazane podczas rozmów i doradztwa czytelniczego w bibliotece szkolnej. Sporządzona lista woluminów do zakupu uzyskała pozytywna opinię Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Dzięki udziałowi w programie biblioteka wzbogaciła księgozbiór o nowe pozycje książkowe oraz elementy wyposażenia biblioteki, które wpłynęły na jakość i usprawnienie pracy. Tak ciekawie doposażony księgozbiór pozwala uczniom miło spędzić czas na przerwach,  dzięki czemu wzrosła ilość uczniów korzystających z biblioteki.

Wszystkie zakupione książki jak i elementy wyposażenia biblioteki  zostały oznaczone logotypem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

 

Marta Fir - Szugalska
Magdalena Jankowska