SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Wyposażenie pierwszoklasity

                                                                                             --------------------------------------

Listy uczniów klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 z podziałem na klasy - aktualizacja

-----------------------------------------

Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I na rok szkolny 2022/2023

---------------------------------------------------------------

Zarządzenie i zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej

na rok szkolny 2022/2023


Gimnazjum w Bobolicach

 

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły

Gimnazjum w Bobolicach