SP im. H. Sienkiewicza w Bobolicach

Romowie w naszej szkole Wszystkie

Data: 21-11-2019

W dniu 21 listopada 2019 r. uczniowie klas trzecich naszej szkoły wzięli udział w „ Edukacyjnych  warsztatach z kulturą i językiem romskim”.

Cel główny projektu to promocja kultury, tradycji, obyczajów i języka romskiego. Pozostałe cele, to: promowanie postawy tolerancji i równego traktowania bez względu na pochodzenie; łamanie stereotypów; zwalczanie dyskryminacji; ukazanie prawdziwego wizerunku Romów; integracja międzykulturowa.

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej prowadząca zapoznała uczniów z pochodzeniem Romów, flagą romską, tradycjami, przedstawiono sylwetki sławnych Romów, a dziewczynki  miały okazję przymierzyć oryginalny, tradycyjny  strój romski. W drugiej części uczniowie w grupach rysowali tabory romskie. W trakcie spotkania był też czas na zadawanie pytań.

  Idea integracyjnych spotkań jest bardzo potrzebna i musi być jak najczęściej praktykowana. Młode pokolenie powinno być uświadamiane i posiadać wiedzę na temat różnorodności świata.

A. Banaszek